seiklus joostes, ratastel ja kanuuga

Osale

NB! Kui võistkond osales UNIKÜLA, LAAGRI või TÕSTAMAA Ace Xdreamil, kliki siin

Kogu võistkonna kohta:

Vältige sõna Team võistkonna nime alguses

Vali rada

Esimene võistkonna liige:

SIAC-pulga laenutamise korral jäta väli tühjaks

Teine võistkonna liige:

SIAC-pulga laenutamise korral jäta väli tühjaks

Kolmas võistkonna liige:

SIAC-pulga laenutamise korral jäta väli tühjaks

Registreerimisega kinnitab võistkonna esindaja, et kõik võistkonna liikmed:

  1. On tutvunud juhendiga, seiklusspordi ohtudega ja täidavad reegleid
  2. Vastutavad ise oma ohutuse, treenituse ja tervisliku seisundi eest
  3. Vastutavad ise oma varustuse ja vahendite eest
  4. Kohustuvad tagastama finišis laenatud SIAC-pulga või tasuma SIAC-pulga kaotuse korral 68 eurot
  5. Kohustuvad hoidma loodust ja jätma prügi ainult selleks ettenähtud kohtadesse
  6. Täidavad liikluseeskirju

Võistkond loetakse registreerunuks, kui on laekunud osavõtumaks Seiklusklubi Xdream arveldusarvele EE702200221026320226 (Swedbank).

Osavõtumaks eurodes ühe võistluse ja ühe võistkonna liikme kohta:

  A- ja B-rada C-rada C-rada noored*
Kogu sari, üks osavõistlus kuni 31.03 34 18 9
 
Uniküla kuni 19.04 38 22 11
  20.04-26.04 48 32 16
Tallinn/Laagri kuni 24.05 38 22 11
  25.05-31.05 48 32 16
Summer Special kuni 19.07 38 22 11
  20.07-26.07 48 32 16
Viljandi kuni 23.08 38 22 11
  24.08-30.08 48 32 16

* Kõik kuni 16-aastased osalejad stardivad C-rajal 50% soodustusega.

Viimasel kolmel päeval enne võistlust saab registreeruda ainult erikokkuleppel peakorraldajaga.

Isikliku SIAC-pulga puudumisel on võistkonna liikme stardimaks 4 euro võrra kõrgem.