seiklus joostes, ratastel ja kanuuga

Seiklussarja Ace Xdream Üldjuhend

Ace Xdream on kolmest seiklusest koosnev seiklussari, kus kolmeliikmelised võistkonnad, liikudes joostes, jalgrataste ja kanuuga, läbivad maastikule paigutatud kontrollpunktid ning sooritavad lisaülesanded.

SEIKLUSED 

 ACE Xdream  LEHMJA  30.04
 ACE Xdream  HIIUMAA  28.05
 ACE Xdream  RUMMU  03.09

 

VÕISTLUSKLASSID

Võistlus toimub 3-liikmeliste võistkondade vahel kolmes võistlusklassis:

 • Mehed
 • Naised
 • Sega
 • Noored*

* vähemalt kaks liiget võistkonnas on vanuses kuni 16 eluaastat (k.a)

RAJAD

Võistkond valib registreerumisel, millisel rajal võistleb:

 SPORTFUN
SEIKLUSE AJALINE KESTVUS 5-8h 3-6h
ORIENTEERUMISE KEERUKUS tehniline keskmine
LISAÜLESANDED ei jah

Peamisteks liikumisviisideks on jooks, ratas ja kanuu, kuid kõik liikumisviisid ei pruugi olla kavas kõigil seiklustel.

FUN rajal tuleb läbida erinevaid lisaülesandeid. Lisaülesannete hulk konkreetsel seiklusel sõltub maastiku eripärast ja rajameistri otsusest. Lisaülesannete näited: ujumine, takistusrada, rattakross, laskmine, puzzle kokkupanek, jõuülesanded, mõtlemisülesanded, köieülesanded jne.

Rada on maastikul tähistatud orienteerumise kontrollpunktidega (KP), mis tuleb läbida kaardil rajalegendis näidatud järjekorras. Rajal võib esineda ka valikorienteerumist (KP-de läbimise järjekord vabalt valitav), liikmete hargnemist või hajutust. Etapid on kaardil tähistatud eri värvidega: jooks – punane, ratas – roheline, kanuu – sinine ja lisaülesanded – lilla. Näide on siin.

Mõlemal rajal on üks joogipunkt, kus pakutakse spordijooki ja vett. 

STARDIKORRALDUS

 • 9:00 – algab stardimaterjalide jagamine. Saab laenutada SIAC-pulki ja kaardialuseid.
 • Iga võistleja kinnitab käepaelaga ajavõtu SIAC-pulga tihedalt randme külge. Soovitatav on käepael üle teipida, et kaitsta seda purunemise eest.
 • 15 minutit enne starti – algab sisenemine stardialasse. Iga võistleja nullib SIAC-pulga stardiala lähistel.
 • 1 minut enne starti – võib võtta kaardi
 • 11:00 SPORT start, 11:20 FUN start – kui seikluse juhend ei sätesta teisiti.
 • 11:25 saab infolauast võtta MATKaSPORT avatud raja kaarte

VARUSTUS

KOHUSTUSLIK VARUSTUS:

 • Jalgratas kõigil võistkonna liikmetel
 • Kiiver kõigil võistkonna liikmetel

SOOVITATAV VARUSTUS:

 • Kompass
 • Tagavarakumm ja ratta parandamise komplekt
 • Ilmastikukindel võistlusriietus, mis on võistkonnal sarnane
 • Spordijook ja energiarikas toit (geelid, müslibatoonid jms)
 • Veekindlalt pakitud mobiiltelefon korraldaja numbriga

KORRALDAJATE POOLT ANTAV VARUSTUS:

 • 3 kaarti
 • 3 rinnanumbrit
 • 3 käepaela SIAC-pulkade kinnitamiseks

KORRALDAJATE POOLT LAENATAV VARUSTUS (sisaldub osavõtutasus):

 • Kanuu või muu veesõiduk
 • 3 päästevesti
 • 3 mõla või aeru
 • 3 rattanumbrit
 • Lisaülesannete sooritamiseks vajalik varustus
 • SIAC-pulgad – võistlejatele, kellel ei ole isiklikku SIAC-pulka.

VAHETUSALAD

Vahetusalas toimub üleminek ühelt etapilt teisele. Varustuse paigutamise juhised annab seikluse juhend; erisuste puudumisel kehtib järgnev:

 • Kui vahetusala asub võistluskeskuses, siis võib vahetusalas hoida igal ajal igasuguseid asju – rattaid, rulluiske, kiivreid, jalanõusid, riideid, jooki, toitu jms.
 • Kui vahetusala ei asu võistluskeskuses, siis võib võistkond jätta sinna asju ainult koos jalgratastega või rulluiskudega. Jalgrataste vahetusalas olev varustus tuleb vahetusalast viimast korda lahkudes kaasa võtta. Vahetusala peab peale võistkonna viimast lahkumist jääma puhtaks.

AJAVÕTT

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab ise SIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge.

Stardiala väravas:

1. Võistleja nullib SIAC-pulga.

2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga.

Iga võistkonna liige liigub igas läbitavas KPs kontrolljaamale piisavalt lähedale, et fikseerida punkti läbimine. Rajal on kasutusel eritüübilisi kontrolljaamu, garanteeritud minimaalme tööraadius on 0,3 meetrit. Märke fikseerimise eest vastutab võistleja.

NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC pulga ots vilgub punaselt!. Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta.

Kui viimane võistkonna liige liigub läbi stardi-finišikaare alt peatub võistkonna aeg. Finišijoonel peatuma või märget tegema ei pea. Peale finišit peab iga võistleja salvestama SIAC-pulgal oleva info finišiarvutisse.

REEGLID

 1. RAJA LÄBIMINE:
  1. Iga võistkonna liige kannab käepaelaga randme külge kinnitatud SIAC-pulka, millega teeb kontrollpunktides, vahetusalades, lisaülesannete alguses ja lõpus, finišis ja finišiarvuti juures märked. Võistkonna tulemus arvestatakse liikmete SIAC-pulkadele salvestatud märgete alusel.
  2. Võistkond peab võtma kontrollpunktid koos. Ettevaatust väikese vahemaaga paigutatud punktide võtmisel – võistkonna ükski liige ei tohi märkida kontrollpunkti enne kui võistkonna kõik liikmed on märkinud sellele eelneva kontrollpunkti.
  3. Lisaülesanded teenindavad võistkondi põhimõttel „kes ees, see mees“. Kui ülesandel on mitu sooritamiskohta ei pea võistkond valima kohtuniku poolt suunatud kohta, vaid võib valida mõne teise sooritamiskoha või oodata soovitud sooritamiskoha vabanemist.
 2. VÕISTLEJA ON KOHUSTATUD:
  1. Kandma rattaetapil kiivrit ning järgima liiklusseadust.
  2. Jõudma koos rataste või kanuuga iga üksiku etapi alguspunktist lõpp-punkti. Lubatud on omal vastutusel jätta rattad või kanuu etapi keskel mõneks ajaks „maha“, läbida kontrollpunkt(id), siis naasta liikumisvahendi juurde ja jätkata etapi lõpuni.
  3. Kanuuetapi lõpus asetama päästevesti ja mõla kanuusse ning paigutama kanuu kohtuniku poolt näidatud kohta. Juhul kui kanuu puruneb ja ei jõua lõppu, on võistkond kohustatud teatama kanuuvraki asukoha lähimale kohtunikule ja ka finišikohtunikule.
 3. VÕISTLEJAL ON KEELATUD:
  1. Liikuda kaardile märgitud õuealadel, taluhoovides ja keelualadel (punane püstviirutus)! Juhul kui maastikul selgub, et kaardil õuealana märgitud talukoht on mahajäetud, või omanik annab selge loa sealt läbi minna, siis on lubatud seda teha. Juhul kui kaardil jookseb õuealast või hoovist läbi tee, siis tohib seda kasutada. Keeluala viirutusega tähistatud ala ei tohi läbida omaniku loal ega ka siis kui keeluala läbib tee!
  2. Liikuda koos mitte-võistleja või avatud rajal osalejaga või kasutada nende abi, mis aitab kaasa edasi liikumisele (tõmbamine, lükkamine, pealevõtmine, tuules sõitmine või varustuse kandmine)!
  3. Kasutada liikumisvahendeid, mis ei ole lubatud kaardil näidatud liikumisviisis!
  4. Sõita kanuuga kinnitamata päästevestiga!
  5. Kasutada ebaviisakat ja solvavat kõnepruuki kaasvõistlejate, kohtunike või korraldaja suunas.
  6. Jätta prahti maastikule ega kontrollpunktidesse! Prahti võib ära visata prügikastidesse joogipunktis, vahetusalades, lisaülesannetes ja finišis.
 4. VÕISTLEJA VASTUTUS:
  1. Seiklussport on ohtlik! Võistleja on kohustatud tutvuma seiklusspordi ohtudega siin ja kinnitama registreerimisel, et kõik võistkonna liikmed on seiklusspordi ohtudega tutvunud. Osavõtt Xdreami seiklustest toimub osaleja omal riisikol. Korraldaja ei vastuta osavõitjale tekkinud tervisekahjustuse ja/või varustuse purunemise eest.
  2. Seiklussport paneb proovile võistlejate osavuse, füüsilise vastupidavuse ja tervisliku seisundi. Võistlejad peavad arvestama, et võistlemise puhul on tegemist kõrgendatud riski olukorraga ja et nad võistlevad omal riisikol. Korraldajad ei vastuta võistlejatele rajal tekkida võivate vigastuste, traumade ega surma eest.
  3. Võistluskeskuses ja märgitud kohtades rajal on võimalik saada esmaabi! Kui üks võistkonna liige ei suuda liikuda, siis peab võistkond helistama korraldajale või saatma teise liikme või kaasvõistleja abi kutsuma.
  4. Võistleja vastutab oma varustuse korrasoleku ja ohutuse eest.
  5. Korraldajad valvavad vahetusalasid ja lisaülesannete punkte, kuid ei võta materiaalset vastutust sinna jäetud asjade eest. Kaotatud ja leitud asjade kättesaamiseks palume saata e-mail aadressile xdream@xdream.ee.
 5. KOHTUNIKEL ON ÕIGUS:
  1. Peatada võistlusaeg või arvestada võistkonna tulemusest maha rajalõigul oodatud aeg, juhul kui ooteaeg ei olnud tingitud „kes ees, see mees“ põhimõttest või võistkonda ei koheldud samadel alustel teiste võistkondadega.
  2. Lühendada võistkonna läbimata distantsi, juhul kui võistkond ületab rajalegendis näidatud kontrollaja. Võistkonnal on õigus jätta punkte vahele, et jõuda kontrollaegadesse.
  3. Määrata võistkonnale karistus reeglite mittetäitmise korral. Näited:
   • Märkimata KP – 15 minutit liikme kohta
   • Märkimata vahetusala või lisaülesande alguse KP – 5 minutit liikme kohta
   • Märkimata lisaülesande lõpu KP, kui see KP ei fikseerinud ülesande sooritamist – 5 minutit liikme kohta
   • Lisaülesande mittesooritamine – vastavalt LÜ instruktsioonile, kui täpsustamata, siis 45 minutit võistkonna kohta
   • Käepaela purunemine – 30 minutit liikme kohta
   • “Võistleja on kohustatud” reegli eiramine – 30 minutit
   • “Võistlejal on keelatud” reegli eiramine – tühistamine
   • Kohtuniku korralduse eiramine- tühistamine
   • Korraldaja poolt jagatud GPS andmete põhjal keeluala tahtlik rikkumine - tühistamine
   • Kohtuniku või kaasvõistleja suhtes ebakorrektne käitumine- tühistamine
  4. Nõuda võistleja või võistkonna poolt korraldajale ja kolmandatele osapooltele põhjustatud rahalise kahju hüvitamist. Mõned näited:
   • Laenatud SIAC pulga kaotus – 68 EUR
   • Laenatud MIRY kaardihoidja kaotus – 72 EUR
  5. Võistlejal on õigus esitada finišikohtunikule protest, mille lahendab žürii. Protest tuleb esitada kirjalikult finišisse hiljemalt 1 tunni jooksul pärast finišeerumist. Žürii lähtub oma töös alusdokumendist ja võib reeglite vastu eksimise korral võtta arvesse teo või tegevusetuse iseloomu ja mõju ning püüab tagada objektiivsed tulemused.

TULEMUSTE ARVUTAMINE

Võitja on kõige väiksema koguajaga (finišiaja ja ajatrahvi summa) võistkond.

Juhul kui kohtunikud lühendasid võistkonna teekonda või kui võistkond lõpetas võistluse kaheliikmelisena, saab võistkond tulemuse protokollis vastavalt koguajale, mis sisaldab ajatrahvi läbimata punktide ja lisaülesannete eest.

Lõplikud tulemused avaldatakse www.xdream.ee/tulemused lehel 3 päeva jooksul peale võistlust.

Võistlussarja paremusjärjestus määratakse võistkonna nime alusel (võistlejad võivad vahetuda) kolme võistluse punktide summas. Punktisüsteem:

 • 1. koht - 225
 • 2. koht - 205
 • 3. koht - 195
 • 4. koht - 185
 • 5. koht - 180
 • 6. koht - 175
 • 7. koht - 172
 • 8. koht - 169
 • 9. koht - 167
 • 10. koht - 165
 • 11. koht - 164
 • jne

Võrdsete punktide korral jääb peale võistkond, kes on saavutanud rohkem kõrgemaid kohti. 

AUTASUSTAMINE

SPORT- ja FUN-rajal autasutatakse kõikidel seiklustel kolme paremat võistkonda igas võistlusklassis (mehed, sega, naised), lisaks autasustatakse FUN-rajal kolme paremat noorte võistkonda. Juhul, kui võistlusklassis on osalemas kuni 8 võistkonda, autasustatakse ainult võistlusklassi võitjat. Autasustamine toimub ca 1,5h peale vastava võistlusklassi võitja finišeerumist eeldusel, et on võimalik korrektsed tulemused kinnitada. Vastav teavitus toimub korraldaja poolt võistluskeskuses.

Sarja kokkuvõttes autasustatakse mõlemal rajal kõigi võistlusklasside võitjaid.

REGISTREERIMINE

Registreerimine avatakse sarja koduleheküljel 30.03.2022, kohapeal registreerimist ei toimu.

Võistkond loetakse registreerunuks, kui on laekunud osavõtumaks Seiklusklubi Xdream arveldusarvele EE702200221026320226

Osavõtumaks eurodes ühe võistluse ja ühe võistkonna liikme kohta:

 SPORT/FUN*
Korraga kolmele seiklusele registreerudes, üks seiklus, ühele liikmele kuni 13.04 36
 ACE Xdream LEHMJA 30.04 kuni 20.04 46
  21.04-27.04 56
 ACE Xdream HIIUMAA 28.05 kuni 18.05 46
  19.05-25.05 56
 ACE Xdream RUMMU 03.09 kuni 24.08 46
  25.08-31.08 56

Isikliku SIAC-pulga puudumisel on võistkonna liikme osavõtumaks 4 euro võrra kõrgem. 

* Kõik kuni 16-aastased osalejad stardivad FUN-rajal 50% soodustusega.

NB! Viimasel kolmel päeval enne võistlust saab registreeruda ainult erikokkuleppel peakorraldajaga.

MATKaSPORT AVATUD RADA

MATKaSPORT avatud rada on mõeldud inimestele, kes soovivad vaadata, mis seiklusspordivõistlusel toimub või elada mõnele võistkonna raja läbimisele kaasa.

MATKaSPORT avatud raja kaarte saab infolauast alates 11:25; kaart on tasuta. Avatud rajal osalejad võivad peale maastikul käimist võistluskeskuses pesta. Näide kaardist on siin.

KORRALDAJA – MTÜ SEIKLUSKLUBI XDREAM

reg. kood: 80212615
aadress: Hiiu-Suurtüki 4/4 Tallinn
arve: EE702200221026320226 Swedbank
Peakorraldaja: Sten-Eric Uibo, 50 12 872, sten-eric@xdream.ee

LISAINFO

Viimasel nädalal enne igat seiklust avaldatakse lehel www.xdream.ee/ace-xdream-info seikluse juhend, mis sisaldab täpsemat infot konkreetse võistluse kohta. Kui seikluse juhendi ja üldjuhendi vahel esineb vastuolu, tuleb lugeda õigeks seikluse juhend.

SEIKLUSSPORTI TOETAVAD:

Peasponsor:

Suursponsor:

Sponsorid:

Toetajad: