seiklus joostes, ratastel ja kanuuga

UUDISED

Ace Xdream Tornimäe osavõistluse juhend

VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus asub Tornimäe Põhikooli territooriumil.

Parkimine on korraldatud võistluskeskuse vahetus läheduses ja mujale parkimine ei ole lubatud.

STARDIMATERJALIDE JAGAMINE

Stardimaterjalide jagamine toimub parklasse sissesõidul. Stardimaterjalid ulatab korraldaja otse autosse.

Korraldajalt renditud SIAC pulgad ja kaardihoidjad saab kätte koos stardimaterjalidega. Kaardihoidjate eest tasumiseks palume varuda täpne sularaha.

TEGEVUSED ENNE STARTI

A-ja B-rada toovad oma rattad stardiala läheduses asuvasse rattaalasse.

AJAKAVA

09:00 Sissepääs parklasse avatud, stardimaterjalide jagamine
09:30 Stardiala lähistel asuv rattaala avatud
09:50 A-raja pääs stardialasse avatud
10:00 A-raja start jalgsi
11:15 B-raja pääs stardialasse avatud
11:30 B-raja start jalgsi
11:40 C-raja pääs stardialasse avatud
11:50 C-raja start ratastega
11:55 MATKaSPORT avatud raja kaartide jagamise algus
16:00 C-raja autasustamine
18:00 B-raja autasustamine
19:00 A-raja autasustamine
21:00 Finiš suletakse 

Prognoositud võiduajad on: A-rada 5:45-6:45, B-rada 4:15-5:15 ja C-rada 2:30-3:30.

PEALE VÕISTLUST

Pesemise võimalus ja toitlistamine toimub Tornimäe Põhikoolis. Siseruumides soovitame kanda maski.

NB! Pesemise võimalused on väikese koolile kohaselt väga piiratud võimekusega.

kohustuslik VARUSTUS

Kõik rajad:

 • ujumise abivahend, mis aitab pinnal püsida, kõigil kolmel liikmel: pääste/ohutusvest, sõiduauto siserehv, ujumisrõngas mis mahub kasutajal ümber keha, ujumispoi mis on kehale kinnitatud ehk ainult vahend, mida saab kehale kinnitada (ei sobi: ujumismadrats, ujumisrõngas, ujumislaud, kätised, lestad jms vahendid, mis ei ole kehale kinnitatavad ja ei taga pinnal püsimist). Rajal ei ole otseselt ujumise etappi, kuid teatud teedevalikutel võib olla sügavam vesi jooksuetapil.

soovituslik VARUSTUS

 • Tagavararehvid või rehviparandus komplekt, rattapump
 • Veekindel marker
 • Jalgrattal kaardihoidja
 • Kompass
 • Piisavalt sööki ja jooki: joogipunkti läbivad kõik rajad kaks korda

AJAVÕTT

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab ise SIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge.

Stardiala väravas:

1. Võistleja nullib SIAC-pulga.

2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga.

Iga võistkonna liige liigub igas läbitavas KPs kontrolljaamale piisavalt lähedale, et fikseerida punkti läbimine. Rajal on kasutusel eritüübilisi kontrolljaamu, garanteeritud minimaalme tööraadius on 0,3 meetrit. Märke fikseerimise eest vastutab võistleja.    

NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta.

RAJAL

Lisaülesannete (LÜ) puhul on kirjeldus lisaülesande sooritamise kohta kaardil rajalegendis ja kaardil.

Veekogude ääres algavad jooksuetapid (vahetusalad kas mere või jõe ääres) tuleb kohustuslikus korras läbida ujumise abivahendiga.

KAART

Teede läbitavus võib kohati erineda kaardil kajastatust, väiksematel radadel võib esineda üksikuid langenud puid. Suuremad tõkked teedel, kinnikasvanud teed ning karjaaedade väravad on märgitud teega risti oleva punase kriipsuga. Kõik aiad on ületatavad / lahti tehtavad, kuid palume olla ettevaatlik, et neid mitte lõhkuda. Maastikul võib esineda uusi raiesmikke, mida pole kaardile kantud. 

Maastik on valdavalt halva läbitavusega Saaremaa ülekasvanud kadastik. Seetõttu on rada planeeritud peamiselt mööda teid ja avatud alasid liikumiseks. Metsateed on üldjuhul hästi nähtavad ja kiiresti sõidetavad. Heinamaad on niidetud ning pigem kiired. Sood ja roostikud on kuivanud, kuid siiski esineb üksikuid niiskeid alasid.

Kaardil ja rajalegendis on kasutusel lühendid:

 • – lisaülesanne
 • KP – kontrollpunkt

Kaardi legendi lugemise õpetus:

 • Legendi alguses on järjekorranumber, mitmendana antud punkt tuleb märkida.
 • Kui tegemist on valikupunktiga, siis järjekorranumbrit ei ole toodud.
 • Järgmises tulbas on sulgudes kirjas KP jaama number (numeratsioon algab 31-st), see number on kontrollpunktis asuva jaama peale kirjutatud.
 • Järgneb kontrollpunkti tekstiline legend eesti ja inglise keeles
 • Viimane tulp rajalegendis näitab mitu võistkonna liiget peavad antud kontrollpunkti märkima.

o   Enamasti on kõik kontrollpunktid 3 liikme KPd

o   Valiku punktides on kirjutatud 1 või 3, mis tähendab, et kui võistkond otsustab punkti läbida, siis peavad selle märkima vähemalt 1 või kõik 3 liiget

Reeglid

Vastavalt üldjuhendile: võistleja on kohustatud järgima liiklusseadust! Võistlus toimub avatud liiklusega teedel!

Võistlusmaastikul prügi maha viskamine on keelatud!

Soovitav on SIAC-pulga käepael üle teipida, et kaitsta seda purunemise eest.

keelualad

 • Hoovid ja õuealad on juhendile kohaselt keelualad, mis on rattakaardile märgitud roosaga. Need alad on keelualad, kuhu on keelatud siseneda ja neid mööda liikuda. Keelualade nõuet eiranud võistkonna tulemus tühistatakse!
 • Viljapõllud ja teised haritud põllud. Heinamaadel tohib liikuda soovitud kohas.
 • Mõnedel kaartidel ei ole õuealasid ja haritavaid põlde eraldi tähistatud. Võistlejad peavad rakendama oma kainet mõistust ja õueala kohates peavad sellele sisenemata õuealast ringiga mööduma.
 • Lisaks on kaardile märgitud punase püstviirutusega täiendavad keelualad.

ohukohad

 • Avatud liiklus
 • Ujumine (A ja B-rada) - kui võistlejad otsustavad ujuda, siis peavad kõik võistkonna liikmed ujuma koos. Võimalik on läbida kogu rada ilma ujumiseta. Lisaks tuleb kindlasti kanda võistleja enda poolt kaasa võetud päästevesti või ujumise abivahendit.
 • Pullid. Enamik karjaloomadest on sõbralikud (kohatud isenditest kõik), kuid pullidega tasub olla ettevaatlik. Selleks soovitame pulli silmamisel liikuda mööda karjaaia äärt, et oleks võimalik üle selle hüpata.

matkasport avatud rada

Seiklusspordi sõpradel ja kaasaelajatel on võimalus osaleda MATKaSPORT avatud rajal. Avatud raja kaardile on märgitud maastikul asuvad kontrollpunktid. MATKaSPORT avatud raja kaarte jagatakse võistluskeskuses alates kella 11:55-st. Kaart on kõigile tasuta! 

Jõudu soovivad

Peakorraldaja Sten-Eric Uibo
Rajameister Kristjan Gans


Esmakordselt Xdreamile?

Soovituslik lugemine esimest korda seiklusse sukelduvatele tiimidele on leitav siin.