seiklus joostes, ratastel ja kanuuga

UUDISED

Ace Xdream IV osavõistluse juhend

GPS-jälgimine: xdream.matkasport.ee

VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus asub Pühajärve SPA & Puhkekeskuse territooriumil.

Parkimine on korraldatud võistluskeskuse vahetus läheduses, järgi parkimise korraldajate juhiseid, valesti pargitud sõidukid, mis segavad võistluse kulgu teisaldatakse.

Peale võistlust on pesemisevõimalus ja toitlustamine korraldatud puhkekeskuses.

NB! Peale võistlust on "otse rajalt" riietuses ja jalatsites puhkekeskuse ruumides liikumine keelatud, palun hoia puhtust ja austa seda reeglit!

ENNE STARTI

Kõik rajad toovad oma rattad Apteekrimäel asuvasse vahetusalasse.

NB! Varu selleks tegevuseks piisavalt aega, ratas+jalgsi liikudes võtab see tegevus aega ca 30 minutit. NB! Apteekrimäe lähistele parkida ei ole lubatud!!!

AJAKAVA

Stardimaterjalide jagamine võistluskeskuses 09:00
Apteekrimäe vahetusala avatud 09:30
Avatakse A- ja B-raja pääs stardialasse 10:30
A-ja B-raja start jalgsi 11:00
Avatakse C-raja pääs stardialasse 11:20
C-raja start jalgsi 11:30
MATKaSPORT avatud raja kaartide jagamise algus 11:35
C- ja B-raja autasustamine 16:00
A-raja autasustamine  17:00
Finiš suletakse  19:00

Prognoositud võiduajad on: A-rada 4:20-5:20 , B-rada 4:00-5:00 ja C-rada 2:15-3:15.

SOOVITUSLIK VARUSTUS

 • Kõik rajad: tagavararehvid või rehviparandus komplekt ja rattapump
 • Kõk rajad: kaardihoidja jalgrattal
 • Kõik rajad: piisavalt vedelikku
 • Kõik rajad: rattalukk
 • Kõik rajad: veekindel peenikese otsaga marker
 • A- ja B-rada: kõigil kompassid
 • C-rada: üks kompass võistkonna peale
 • A- ja B-rada: 2 paari töökindaid

AJAVÕTT

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab ise SIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge.

Stardiala väravas:

1. Võistleja nullib SIAC-pulga.

2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga.

Iga võistkonna liige liigub igas läbitavas KPs kontrolljaamale piisavalt lähedale, et fikseerida punkti läbimine. Rajal on kasutusel eritüübilisi kontrolljaamu, garanteeritud minimaalne tööraadius on 0,3 meetrit. Märke fikseerimise eest vastutab võistleja.    

NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta.

Juhul kui kõik võistkonna liikmed ei saanud kontrollpunktist märget SIAC-pulgale kirja, siis KP arvesse ei lähe.

RAJAL

Osade lisaülesannete (LÜ) alguses ei ole instruktsioonitablood. Lühikene kirjeldus lisaülesande sooritamise kohta on kaardil rajalegendis. Lisaülesannetel võib esineda järjekordi, nagu alati teenindavad lisaülesanded võistlejaid põhimõttel „kes ees, see mees“.

KAART

Maastikul toimub pidevalt metsauuendamist seetõttu võib esineda maastikul seini kaardistamata teid ja raielanke. Teede läbitavus võib olla erinev kaardil kajastatust. NB: Kaart võib olla seikluslik.

Kaardil ja rajalegendis on kasutusel kolm lühendit:

 • – lisaülesanne
 • KP – kontrollpunkt
 • Number 3 või 1 – viimane tulp rajalegendis näitab mitu võistkonna liiget peavad KP märkima. Üldjuhul on kõik KPd on 3 liikme KPd, välja arvatud rajalõigud, kus punktide võtmine on rajalegendis teisiti märgitud.

Õuealad on juhendile kohaselt keelualad ja neid ei ole kaardil eraldi tähistatud.

REEGLID

Vastavalt üldjuhendile: võistleja on kohustatud järgima liiklusseadust! Võistlus toimub avatud liiklusega teedel!

Soovitav on SIAC-pulga käepael üle teipida, et kaitsta seda purunemise eest. 

KEELUALAD

Võimalusel väldi suuri maanteid ja kasuta alati kergliiklusteid. Hoovide ja õuealade läbimine on keelatud. Suuremate teede ületamisel tuleb olla eriti ettevaatlik ning järgida liikluseeskirju!

OHUKOHAD

 • Külm vesi kanuuetapil
 • Avatud liiklus
 • Vastusõit rattaetappidel
 • Sporditeedel liikuvad sportlased

MATKaSPORT AVATUD RADA

Seiklusspordi sõpradel ja kaasaelajatel on võimalus osaleda MATKaSPORT avatud rajal. Avatud raja kaardile on märgitud maastikul asuvad kontrollpunktid. MATKaSPORT avatud raja kaarte jagatakse võistlusekeskuses alates kella 11:35-st. Kaart on kõgile tasuta!

PARTNERITE TELGID

Võistluskeskuses on MATKaSPORT´i müügitelk, millest on võimalik soetada seiklusspordiga seotud varustust.

JÕUDU SOOVIVAD:

Peakorraldaja Sten-Eric Uibo, 50 12 872, sten-eric@xdream.ee
Rajameistrid Marko Teder ja Margus Mäll


Esmakordselt Xdreamile?

Soovituslik lugemine esimest korda seiklusse sukelduvatele tiimidele on leitav siin.