seiklus joostes, ratastel ja kanuuga

UUDISED

Ace Xdream Kabala osavõistluse juhend

GPS JÄLGIMINE

covid tõend

Lähtuvalt 19.08 Vabariigi Valitsuse otsusest on alates 26.08 kohustulik kontrollida Covid tõendit kõikidel spordiüritustel, sõltumata osalejate arvust. Sellest tulenevalt oleme kohustatud Kabalas stardimaterjalide väljastamisel seda tõendit kontrollima.

Kohapeal saab teha Covid kiirtesti maksumusega 7 eurot (tasumine sularahas). 

VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus asub Kabala Lasteaed-Põhikool territooriumil.

Parkimine on korraldatud võistluskeskuse vahetus läheduses ja mujale parkimine ei ole lubatud.

STARDIMATERJALIDE JAGAMINE

Stardimaterjalide jagamisel peavad kohal olema kõik kolm liiget ja esmalt esitama Covid tõendi, koos isikut tõendava dokumendiga. Tõendit võib esitada nii paberil, kui ka digitaalselt. Tõendi puudumisel tuleb kohapeal teha kiirtest.

Stardimaterjalide jagamine toimub võistluskeskuses telgis.

TEGEVUSED ENNE STARTI

Kõik rajad toovad oma rattad stardiala läheduses asuvasse rattaalasse.

AJAKAVA

09:00 Võistluskeskus avatud, stardimaterjalide jagamine, kiirtestimine avatud
09:30 Stardiala lähistel asuv rattaala avatud
10:00 B-raja pääs stardialasse avatud
10:20 B-raja start jalgsi
10:30 A-raja pääs stardialasse avatud
10:40 A-raja start jalgsi
10:50 C-raja pääs stardialasse avatud
11:00 C-raja start jalgsi
11:05 MATKaSPORT avatud raja kaartide jagamise algus
15:00 C-raja autasustamine
16:00 B-raja autasustamine
17:00 A-raja autasustamine
19:00 Finiš suletakse 

Prognoositud võiduajad on: A-rada 4:30-5:30, B-rada 3:30-4:30 ja C-rada 2:30-3:30.

PEALE VÕISTLUST

Kontaktide vältimiseks ei ole kohapeal toitlustust, pesemise võimalust ja rattapesu.

Toidupakid jagatakse pulkade mahalugemisel.

soovituslik VARUSTUS

 • Tagavararehvid või rehviparandus komplekt, rattapump
 • Veekindel marker
 • Jalgrattal kaardihoidja
 • Kompass
 • Piisavalt sööki ja jooki

AJAVÕTT

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab ise SIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge.

Stardiala väravas:

1. Võistleja nullib SIAC-pulga.

2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga.

Iga võistkonna liige liigub igas läbitavas KPs kontrolljaamale piisavalt lähedale, et fikseerida punkti läbimine. Rajal on kasutusel eritüübilisi kontrolljaamu, garanteeritud minimaalme tööraadius on 0,3 meetrit. Märke fikseerimise eest vastutab võistleja.    

NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta.

RAJAL

Lisaülesande (LÜ) puhul on kirjeldus lisaülesande sooritamise kohta kaardil rajalegendis.

Kanuupunktid tuleb märkida koos kanuuga - st keelatud on kanuu maha jätta ja läbida kanuu punkte joostes.

KAART

Teede läbitavus võib kohati erineda kaardil kajastatust, väiksematel radadel võib esineda üksikuid langenud puid ning mõned teed on rohtu kasvamas. Maastikul võib esineda raiesmikke, mida pole kaardile kantud.

Kaardil ja rajalegendis on kasutusel lühendid:

 • – lisaülesanne
 • KP – kontrollpunkt

Kaardi legendi lugemise õpetus:

 • Legendi alguses on järjekorranumber, mitmendana antud punkt tuleb märkida.
 • Kui tegemist on valikupunktiga, siis järjekorranumbrit ei ole toodud.
 • Järgmises tulbas on sulgudes kirjas KP jaama number (numeratsioon algab 31-st), see number on kontrollpunktis asuva jaama peale kirjutatud.
 • Järgneb kontrollpunkti tekstiline legend eesti ja inglise keeles
 • Viimane tulp rajalegendis näitab mitu võistkonna liiget peavad antud kontrollpunkti märkima.

o   Enamasti on kõik kontrollpunktid 3 liikme KPd

o   Valiku punktides on kirjutatud 1 või 3, mis tähendab, et kui võistkond otsustab punkti läbida, siis peavad selle märkima vähemalt 1 või kõik 3 liiget

Reeglid

Vastavalt üldjuhendile: võistleja on kohustatud järgima liiklusseadust! Võistlus toimub avatud liiklusega teedel!

Kaardile ja rajalegendi on mitmes kohas kirjutatud täpsusus kohustliku lõigu kohta. Ohutuse ja maaomaniku austamise tõttu on oluline neid lõike järgida.

Võistlusmaastikul prügi maha viskamine on keelatud!

Soovitav on SIAC-pulga käepael üle teipida, et kaitsta seda purunemise eest.

keelualad

 • Hoovid ja õuealad on juhendile kohaselt keelualad, need on kaardile märgitud oliivrohelisega.
 • Punase diagonaalruudustikuga märgitud alad on keelualad, kuhu on keelatud siseneda ja neid mööda liikuda. Keelualade nõuet eiranud võistkonna tulemus tühistatakse!
 • Mõne nädalaga on viljapõlludude ja teiste haritud põldude olukorrad muutunud, kuid keelualaks märgitud põldusid ei tohi mingil juhul ületada.

ohukohad

 • Avatud liiklus
 • Kõrge servaga karjäär - karjääri jõudes vähendaga kiirust ning jälgige hoolikalt, et sõidate ainult teedel! Karjääri servad ei ole maastikul tähistatud.
 • A-rajal sild üle jõe

matkasport avatud rada

Seiklusspordi sõpradel ja kaasaelajatel on võimalus osaleda MATKaSPORT avatud rajal. Avatud raja kaardile on märgitud maastikul asuvad kontrollpunktid. MATKaSPORT avatud raja kaarte jagatakse võistluskeskuses alates kella 11:05-st. Kaart on kõigile tasuta! 

Jõudu soovivad

Peakorraldaja Sten-Eric Uibo
Rajameister Elo Saue


Esmakordselt Xdreamile?

Soovituslik lugemine esimest korda seiklusse sukelduvatele tiimidele on leitav siin.