seiklus joostes, ratastel ja kanuuga

UUDISED

Ace Xdream Rummu seikluse juhend

GPS JÄLGIMINE

VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus asub Rummu Spordihoone territooriumil.

Parkimine on korraldatud võistluskeskuse vahetus läheduses, mujale parkimine ei ole soovituslik.

STARDIMATERJALIDE JAGAMINE

Stardimaterjalide jagamine toimub spordihoone fuajees.

Renditud kaardihoidjad saab kätte koos stardimaterjalidega, nende eest tasumiseks varuda palun täpne sularaha.

ENNE VÕISTLUST

Enne starti tuleb rattad ja ujumisvahendid viia võistluskeskuse läheduses asuvasse vahetusalasse. Ujumisvahendid peavad olema pakitud 250L prügikotti, mille saab korraldaja käest. Vahetusalasse pääseb AINULT jalgsi või rattaga. Korraldaja toimetab nõuetekohaselt pakitud ujumisvahendid ujumise starti. 

NB! Ole kohal piisava varuga, enne starti toimuvad protsetuurid võtavad seekord tavapärasest rohkem aega!

Alad
Vaata suuremalt

AJAKAVA

09:00 Stardimaterjalide jagamine
9:30 Vahetusala avatud
10:30 Avatakse SPORT raja pääs stardialasse
10:40 SPORT raja start jalgsi
10:50 Avatakse FUN raja pääs stardialasse
11:00 FUN raja start jalgsi
11:05 MATKaSPORT avatud raja kaartide jagamise algus
JOOKSVALT FUN raja autasustamine 
JOOKSVALT SPORT autasustamine
19:00 Finiš suletakse

Eeldatav võitja aeg SPORT 5:15 – 6:15, FUN 4:00 – 5:00.

PEALE VÕISTLUST

Võistkond toob ära oma rattad rattavahetusalast ning ujumisvahendid ujumise lõpust.

Toitlustamine on keskuse õuealal. Rattapesu seekord ei ole.

PESEMINE

Pesemis võimalus spordihoones on väga piiratud võimsusega, pigem soovitame seda kasutada äärmisel vajadusel. Ujuda saab Rummu karjääri järves. ☺

KOHUSTUSLIK VARUSTUS

 • Igal võistlejal peab olema ISIKLIK ujumisvahend. Selleks võib olla näiteks päästevest, madrats, ujumispoi, ujumisrõngas. Kogu võistkonna ujumisvarustus (kohustuslik ja soovituslik) peab ära mahtuma enne ja pärast ujumist 250L prügikotti. Ujumisvahenditena ei ole lubatud veesõidukid: sup-lauad, packraftid jne.                                                      Ujumisvahendeid ei pea võistluse ajal kaasas vedama.

soovituslik VARUSTUS

 • Tagavararehvid või rehviparandus komplekt, rattapump
 • Veekindel marker
 • Jalgrattal kaardihoidja
 • Kompass
 • Rattalukk kogu tiimi rataste lukustamiseks, võib tekkida vajadus rattad suvalisse kohta metsas mõneks hetkeks maha jätta
 • Varuda piisavalt sööki-jooki, rajal on 1 joogipunkt
 • Pealamp
 • Ajamõõtmisvahend (kell, stopper jms)
 • Kilekott/kiletasku kaardi/kaartide hoiustamiseks
 • Ujumisprillid või -mask
 • Lestad või muud ujumise abivahendid
 • Vahetusriided peale ujumist (võib pakkida koos ujumisvahenditega)

VÕISTLUSE FORMAAT

Erinevalt tavapärasest, on raja läbimisel kontrollpunktidel väärtused ehk võitja selgitab läbitud punktide summa.

Väärtuseks on kontrollpunkti esimene number. Kui on tegemist kolmekohalise kontrollpunkti numbriga siis 2 esimest numbrit märgivad punkti väärtust.

Näiteks kontrollpunkt nr 102 annab 10 punkti ja kontrollpunkt nr 69 annab 6 punkti. Juhul kui esineb erinevaid punktide väärtusi, siin on need rajal vastavas kontrollpunktis lisatahvlil kirjas. Rajal võib olla peidus (kaardile kandmata) punkte ning ka LÜ punkte. Nende väärtus on välja toodud kaardilegendis või rajal teatud kontrollpunktides asuvatel tahvlitel. Finišis võrdsete punktide korral on võitjaks kiireim lõpetaja.

NB! Mõnel etapil on ajalimiit. Ajalimiit algab võistkonnal rajal individuaalselt vastavalt viimase võistkonna liikme märkele KP’s. Ajalimiidid on kaardi legendis näidatud vastavalt:

KP12 > max 90 min > KP18

NÄIDE: Võistkonna ajaliimiit läheb käima märkides KP12 ning ajaaken lõpeb märkides KP18.

TRAHVID võistkonna kohta:

 • Ajalimiidi ületamine etapil – 5 väärtuspunkti iga alustatud minuti eest.
 • Märge puudub kohustuslikus KP-s – 5 väärtuspunkti.
 • Märge puudub LÜ-s võrdub lisaülesande mittesooritamisega.
 • Võistluse üldise kontrollaja (kl 19.00) ületamine – 5 väärtuspunkti iga alustatud minuti eest. Üle 30 minuti hilinemisel võistkonna tulemus tühistatakse.

Võistluse üldine kontrollaeg on ühtne kõigile, milleks on kl 19.00.

AJAVÕTT

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab ise SIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge.

Stardiala väravas:
1. Võistleja nullib SIAC-pulga.
2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga.

Iga võistkonna liige liigub igas läbitavas KPs kontrolljaamale piisavalt lähedale, et fikseerida punkti läbimine. Rajal on kasutusel eritüübilisi kontrolljaamu, garanteeritud minimaalme tööraadius on 0,3 meetrit. Märke fikseerimise eest vastutab võistleja.

NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta.

RAJAL

Lisaülesande (LÜ) puhul on kirjeldus lisaülesande sooritamise kohta kaardil rajalegendis, punktis lisatahvlil või saab info kohtuniku käest.

Kanuus tuleb kõigi kolme liikme märkega kanuupunktides käia nii, et kanuu on kuni 30 m kaugusel.

Võistlejate ohutuse huvides on tungivalt soovituslik olla võistkonnaliikmetega kogu raja vältel vähemalt silmsidemes.

KAART

Teede läbitavus võib kohati erineda kaardil kajastatust, väiksematel radadel võib esineda langenud puid ning mõned teed on rohtu kasvanud. Maastikul esineb raiesmikke, mida pole kaardile kantud. Metsatööde tulemusena tekkib radu juurde, mida samuti pole kaardile märgitud.

Kaardil ja rajalegendis on kasutusel järgmised lühendid:

 • – lisaülesanne
 • LÜ1, LÜ2, LÜ3 – punkte ei anna, aga sisaldavad olulist informatsiooni, juhised kaardil.
 • KP – kohustuslik punkt, punkte ei anna, number KP järel märgib punktide võtmise järjekorda, ühtib kaardi legendis oleva järjekorra numbriga.

Rajalegendi lugemise õpetus:

 • Legendis on 4 tulpa: Järjekorra number, kontrollpunkti number, punkti tekstiline legend ja nõutud märgete arv.
 • Valikorienteerumise punktidel järjekorra number puudub.
 • Järgmises tulbas on kirjas kontrollpunkti jaama number (numeratsioon algab 10-st), see number on ka kontrollpunktis asuva jaama peale kirjutatud.
 • Järgneb kontrollpunkti tekstiline legend.
 • NB! Rummu seiklusel esineb valikorienteerumise etappide eraldamiseks kohustuslikke suunapunkte tähisega KP1, KP2 jne. Need on kaardil kujutatud tavapärasest erinevalt lilla ruuduga ning kannavad sama järjekorra numbrit, mis
  KP3
  tähises.
 • NB! Rummu seiklusel peavad kõiki kontrollpunkte märkima kolm võistkonnaliiget, ka siis kui LÜ sooritab vaid üks liige.

Reeglid

Vastavalt üldjuhendile: võistleja on kohustatud järgima liiklusseadust! Võistlus toimub avatud liiklusega teedel!

Võistlusmaastikul prügi maha viskamine on keelatud.

keelualad

 • Hoovid ja õuealad on juhendile kohaselt keelualad, need on Eesti põhikaardil hoonete ümbruses eristatavad pruunikad-oranzikad alad ning orienteerumiskaardil oliivrohelised alad
 • Punase diagonaalruudustikuga või punase püstviirutusega märgitud alad on keelualad, kuhu on keelatud siseneda ja neid mööda liikuda. Keelualade nõuet eiranud võistkonna tulemus tühistatakse! Kui sisenetakse tahtmatult keelualasse, siis sellest aru saades tuleb tühistamise vältimiseks liikuda keelualalt välja ja jätkata edasiliikumist asukohast, kus keelualasse siseneti.
 • Koristamata põllud.

ohukohad

 • Avatud liiklus ja eriti suuremate teede ületamine
 • Veekogu, hinda oma ujumisoskust, punkti lähedusse võib liikuda ka mööda maad. Veekogus oleva maja katusele võib minna ainult hädaolukorras.
 • Rummu asula ja karjääri ümbruses on looduses olla igasugust pügi (okastraat, klaasikillud, metall jms), mis võivad viga teha. OLE TÄHELEPANELIK!!

matkasport avatud rada

Seiklusspordi sõpradel ja kaasaelajatel on võimalus osaleda MATKaSPORT avatud rajal. Avatud raja kaardile on märgitud maastikul asuvad kontrollpunktid. MATKaSPORT avatud raja kaarte jagatakse võistluskeskuses alates kella 11:05-st. Kaart on kõigile tasuta!

Jõudu soovivad

Peakorraldaja Sten-Eric Uibo
Rajameister Sven Liivand


Esmakordselt Xdreamile?

Soovituslik lugemine esimest korda seiklusse sukelduvatele tiimidele on leitav siin.