rahvusvaheline rattaseiklus

Vaude Bike Xdream lisainfo

Enne starti

GPS JÄLGIMINE

Parkimine – on lubatud kõigil linna vabadel parkimiskohtadel, soovitame parkida Rae 38 hoone ümbrusse, Sadama tänavale ning Pakri 7 spordihoone parklasse. Korraldaja parkimist ei korralda.

Stardimaterjalide jagamine – toimub Lääne-Harju Vallavalitsuse hoone fuajees Rae 38. Materjalide lunastamisel tuleb kõigil kolmel liikmel esitada Covid tõend.

Stardiala - asub Paldiski keskväljakul

Tualettide kasutamine – välikäimlad asuvad Rae 38 hoone ees.

Covid kiirtestimine - võistluskeskuses on eelregistreerimisel võimalik teha kiirtesti maksumusega 7 eurot.

Peale võistlust EI OLE seekord pesemisvõimalust ja rattapesu!

Ettevalmistus stardiks

Soovitame võistlemiseks valida ilmastikukindel riietus, pöörata tähelepanu jalgade kuivade ja soojana hoidmisele. Võistlejatel on oluline 4-tunnisele rajale võtta kaasa ka piisavalt süüa - juua organismi energia- ja vedeliku varude taastamiseks. Soovituslik on võtta rajale kaasa ka võistkonna peale varuks mõni õiges mõõdus siserehv, selle täitmisvahendid (pump või suruõhu balloonisüsteem) ning lihtsamad ja kergemad rattaparandusvahendid – näiteks multifunktsionaalne võti.

Igale osalejale jagatava võistluskaardi suurus on A3 ning see on veekindel. Raja planeerimiseks ja kontrollpunktide ühendamiseks kaardil on tugevalt soovituslik võtta stardialasse kaasa veekindel marker.

Rajal

Stardialast peab väljuma stardikaare alt! Peale seda võib liikuda vabalt valitud suunas. Stardist väljudes ja võistluskeskusele lähimates kontrollpunktides võivad tekkida väikesed järjekorrad - ohutuse tagamiseks ja kaasvõistlejatega kokkupõrgete vältimiseks peab arvestama, et liiklumine maastikul on sarnaselt manatee liiklusele parempoolne. Arvestagem üksteisega!

Võistlejad on kohustatud täitma liikluseeskirju! Juhime tähelepanu, et tänavu toimub võistlus stardi ja finišiga Paldiski linnast - see tähendab, et võistlejatel tuleb arvestada ka teiste linnatänavatel liikujatega, sh nii sõidukijuhtide kui jalakäijatega. Kui tee kõrval kulgeb kergliiklustee, on palve võistlejatel seda kasutada!

OHUKOHAD:

1. Võistlusmaastikku läbib üsna tiheda liiklusega põhimaantee nr 8 - Tallinn – Paldiski, kus pealinna ja Paldiski sadamate vahel liiguvad suured, pikad ning rasked veoautod. Seetõttu on mööda seda maanteed liikumine keelatud alates Paldiski linna piirist, väljaarvatud “akendes”, kus väiksemad teed ületavad risti maanteed. Mõnes kohas, kus teeotsad ei asu päris kohakuti, on lubatud liikuda ka mööda suurt maanteed liikluseeskirju järgides parempoolses teeservas üksteise taga sõites. Keelatud põhimaantee ja teeületust lubavad “aknad” on selgelt ka kaardile märgitud.

Võistlusel toimub osa liikumist ka mööda kõrvalmaanteid. Liiklus on neil küll hõredam, kuid sellegipoolest tuleb avatud liiklusega maanteedel olla tähelepanelik – teed on kurvilised ning sõidukijuhid ei pruugi seetõttu võistlejaid kaugelt märgata. Maanteel sõites hoiduda tee paremasse serva ning sõita võimalusel üksteise taga.

2. Samuti läbib võistlusmaastikku Tallinn – Paldiski raudtee ja selle haruteed, mis on aktiivses kasutuses (igas tunnis liigub mitu rongi). NB! Raudtee ületamine väljaspool ülekäigu- või ülesõidukohta on seadusega keelatud nagu ka liikumine piki raudtee liipreid!! Raudtee on samuti kogu kaardi ulatuses keeluala, mida võib ületada vaid kohtades, kus see on kaardile kantud ülekäiku lubavate märkidega.

Jalgrattaga raudtee ületamisel vaid kergliiklusteel ja jalakäijatele mõeldud ületuskohtades on jalgrattur seadusega kohustatud rattalt maha tulema ning jalgratast käekõrval lükkama.

Kui võistkond satub raudtee ülekäigu kohale, mis on läheneva rongi ootuses suletud või on reguleerimata ületuskohas näha lähenevat rongi, tuleb kõigil võistlejatel oodata ohutus kauguses rongi möödumist! Jalgrattaspordi pikkadel avatud liiklusega võistlustel on suletud raudteeülesõidu taga ootamine juba ajalooliselt seotud sportliku õnnefaktoriga ning samu reegleid rakendatakse nii Eesti kui ka maailma suurimatel jalgrattaspordi võistlustel (näiteks “Tour de France”).

Veelkord, jõudes võistluse ajal raudtee ülekäigule - veenduge palun selgelt, et raudtee ületamine on kõigi võistkonna liikmete jaoks ohutu! Elu on tähtsam kui sport…

3. Osa võistlusmaastikku palistab kohati kilomeetrite pikkuselt kuni 25 meetriste püstloodis seintega Põhja-Eesti pankrannik. Mõnes kohas kulgeb matkarada (mis on kitsas ja mõeldud jalgsimatkajatele) üsna selle serva lähedal, vaid mõne meetri kaugusel. See ei ole küll otsene ja peamine teevalik, kuid ohukohana siiski äramärkimist vääriv. Turvalisuse mõttes on jalgratastega soovitav kindlasti liikuda mõnda alternatiivset teevalikut pidi!

Kuna ka võistlusmaastikul tuleb antud pankranniku klindiserva (mis jääb ka merest kaugemale sisemaale) ületada mitmes kohas nii laskumistel kui tõusudel, tuleb olla neil üles-alla liikumistel väga tähelepanelik nii iseenda kui vastutulevate kaasvõistlejate ohutuse mõttes. Nõlvad on kohati järsud ning eelkõige saab mainitud kõrget paekivi-kallast ületada vaid olemasolevate ning kaardile kantud teede ja radade kaudu, mujal võib see oma püstloodse olemuse ja suure kõrguste vahe tõttu olla ületamatu.

4. Kaardile on suure keelualana märgitud ka Eesti Kaitseväe Klooga harjutusväli, mille piirid on maastikul selgelt märgatavad kas aedade, väravate või tähistatud postidega. Sellele alale sisenemine on võistlejatele keelatud ning ka mittevajalik. Mitmes kohas kulgeb tee aga vahetult antud keeluala piiriga paralleelselt paikneval metsateel, kus liikumine on lubatud.

Täpselt samuti on mõnes kohas lubatud liikuda raudteetammi kõrval kulgeval ja kaardile kantud metsa- või põlluteel.

5. Võistlus läbib ka Pakri poolsaarel Eesti suurimat tuulikute parki. Ka seal piirkonnas olla ettevaatlik, kõigil võistlejatel peavad kohustuslikus korras olema peas turvaliselt kinnitatud rattakiivrid! 

Õnnetuste ja kokkupõrgete vältimiseks olge ka vastusõitudel - võistkondade möödumisel üksteise suhtes tähelepanelikud ja hoolivad!

Võistlejatel on keelatud siseneda kaardil oliivrohelisega märgitud õuealadele! Kui kaardil jookseb oliivrohelise õueala keskelt läbi tee, siis on lubatud seda kasutada. Lubatud õuealasid läbides tuleb arvestada kohalike elanike ja nende koduloomade ohutusega ning mitte kahjustada eraomandit.

Rajal on üks joogipunkt, kus saab täita ka oma joogipudeleid. See KP on ühtlasi ka med. abi punkt.

Kui võistkond soovib kaardi vaatamiseks peatuda, siis ei tohi seda teha täpselt kontrollpunktis. Soovituslik oleks selleks peatuda vähemalt 10m kaugusel punktist, mis lubab teistel võistkondadel KP-d segamatult läbida. Puutevaba märkimissüsteem võimaldab kontrollpunkte läbida ka sõites.

Võistlejad peavad võistluse käigus tekkiva prügi (näiteks tühjad geelide ja batoonide pakendid) endaga finišisse kaasa tooma.

Kaart

Kui oled esmakordselt Vaude Bike Xdreamil, siis loe pikemalt orienteerumisest siin. http://www.xdream.ee/files/bx_orienteerumine.pdf

Kaardi mõõtkava on 1:40 000 (ehk 1 cm kaardil = 400 m looduses) ja kõrgusjoonte vahe 2,5 m. Paldiski linn ja selle lähiümbrus on kaardil kujutatud veel ka eraldi “suurendusega aknas” mõõtkavas 1:20 000. Võistluskeskusele lähemaid kontrollpunkte külastades ärge unustage seda kaardi parema loetavuse huvides kasutamast!

Kuna võistluseks kasutatav maa-ala on suur ja kaardi mõõtkava väike ning tegu seiklusspordiga, peab arvestama, et kaart on loetavuse huvides veidi üldistatud. See tähendab, et absoluutselt kõiki maastikul leiduvaid teid ja rajakesi (näiteks õuealadesse minevaid ja kraavide kõrval kulgevaid hooldus-radu), teede kõrval olevaid kõnni- ja kergliiklusteid; samuti raielankide ülitäpseid piire ning pisiobjekte pole olnud võimalik ja mõistlik kaardile kanda. Siiski on rajameister kaardistanud maastikku piisavalt põhjalikult pakkumaks võistlejatele võimalikult täpset ja samas selgelt loetavat kaarti.

Kuna kõik kontrollpunktid asuvad teede ja radade ääres, on pea kogu rada rattaga sõidetav. Vaid mõned KP-d asuvad teedest – radadest mõned meetrid eemal. Kontrollpunktide täpne asukoht on kaardil märgitud KP-rõnga sees punase täpiga. Mõned sihid ja teed – rajad on siiski ka kehvema veerevuse ja läbitavusega, kus sõitmine nõuab veidi enam jõudu ja osavust ning aeg ajalt võib olla vajadus seal ka oma ratast käekõrval lükata.

Lisaks  on kaardil veel mõned keelualad (militaarala või eraomanduses olev kultuuripärand), mis küll ei jää olulistele teevalikutele. Kõik need alad on püütud kaardile kanda võimalikult selgelt ja üheselt mõistetavalt. Tühistamiste vältimiseks on võistlejatel keelatud antud piirkondi ja ka õuealasid mitte läbida! Kogemata keelualale sattumist annab heastada – kui oma eksimuse mõistmise järel täpselt tuldud teed pidi tagasi pöördud.

Ajavõtt

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent Air (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab iseSIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge. Soovitav on SIAC-pulga käepael üle teipida, et kaitsta seda purunemise eest (purunenud käepael = miinus 1 punkt).

Stardiala väravas:
1. Võistleja nullib SIAC-pulga.
2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga. 

Iga võistkonna liige sõidab igas läbitavas KPs punktile lähemalt kui 1m läbi. NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta. 

Finiš

Kui viimane võistkonna liige sõidab läbi stardi-finišikaare alt peatub võistkonna aeg. Finišijoonel peatuma või märget tegema ei pea.

Peale finišit peab salvestama SIAC-pulgal oleva info finišiarvutisse. Kui korraldaja on võistkonna kõikide liikmete käepaelad läbi lõiganud, siis viib üks võistkonna liige kõik kolm SIAC pulka mahalugemisele.

Kiireid jalgu ja teravat mõistust soovivad:

Rajameister Margus Hallik

Peakorraldaja Sten-Eric Uibo


Vaude Bike Xdream 2021

Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on läbida rattaga liikudes võimalikult palju kaardile kantud kontrollpunkte 4-tunnise kontrollaja jooksul. Sõidetava teekonna pikkus, läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav.

Kuupäev/date: 09. oktoober 2021
Kaartide võtmine/maps: 11:45
Start: 12:00
Kontrollaeg/cutoff time: 16:00
Registreerimine/registration: REGISTREERI VÕISTKOND
Juhend/instructions:  EST ENG
Võistluskeskus/race centre:  PALDISKI
Auhinnafond/prizes: 2500 EUR
Info: Sten-Eric Uibo, +372 50 12 872, sten-eric@xdream.ee