rahvusvaheline rattaseiklus

Vaude Bike Xdream

Vaude Bike Xdream lisainfo

GPS JÄLGIMINE

Võistluskeskus

Võistluskeskus asub Risti koolis.

Parkimine on korraldatud võitluskeskuse vahetus läheduses, järgi parkimise korraldajate juhiseid.

Stardimaterjalide jagamine toimub koolimaja fuajees.

Peale võistlust on söömine ja pesemine korraldatud koolimajas.

Pesemisevõimalused on piiratud läbilaskevõimega, palume sellega arvestada!

"Otse rajalt" poriste jalatsite ja riietega hoonesse sisenemine ei ole lubatud!

Ettevalmistus stardiks

Soovitame võistlemiseks valida ilmastikukindel riietus, pöörata tähelepanu jalgade kuivade ja soojana hoidmisele. 4-tunnisele rajale on osalejatel vajalik võtta kaasa ka piisavalt süüa - juua organismi energia- ja vedeliku varude taastamiseks.

Kaardilehe suurus on A3 ja kaart on veekindel. Raja planeerimiseks ja kontrollpunktide ühendamiseks kaardil on tugevalt soovituslik võtta stardialasse kaasa veekindel marker.

Rajal

Stardialast peab väljuma stardikaare alt! Peale seda võib liikuda vabalt valitud suunas.

Stardist väljumisel ja võistluskeskusele lähimates kontrollpunktides võivad tekkida väikesed järjekorrad ning ohutuse tagamiseks ja kaasvõistlejatega kokkupõrgete vältimiseks peab arvestama, et liiklumine maastikul on sarnaselt tänavaliiklusele parempoolne.

Võistlejad on kohustatud täitma liikluseeskirju! Eriti tähelepanelik tuleb olla kaardil maantee märgiga tähistatud teedel. Liiklus teedel ja külatänavatel on avatud, kus autod sõidavad tavapärase kiirusega. Kui maantee ääres on kergliiklustee, tuleb liikuda sellel.

Võistlejatel on keelatud siseneda kaardil oliivrohelisega märgitud õuealadele! Kui kaardil jookseb oliivrohelise õueala keskelt läbi tee, siis on lubatud seda kasutada. Lubatud õuealasid läbides tuleb arvestada kohalike elanike ja nende koduloomade ohutusega ning mitte kahjustada eraomandit.

Rajal on üks joogipunkt, kus on saadaval spordijook ja vesi. Joogipudeleid võib joogipunktis täita.

Maastikku läbib Vihterpalu jõgi, mida ületatakse sildade kaudu. Ühes kohas on jõge võimalik ületada ka koolmekoha kaudu, mis on kaardile märgitud punase läbikäiku näitava leppemärgiga. Antud koolmekohta läbib autodega sõidetav metsatee ning jõgi on selles kohas ca kümmekond meetrit lai ja mõnikümmend sentimeetrit sügav. Arvestama peab, et jalad saavad seal kindlasti märjaks.

Kui võistkond soovib kaardi vaatamiseks peatuda, siis ei tohi seda teha täpselt kontrollpunktis. Soovituslik oleks selleks peatuda vähemalt 10m kaugusel punktist, mis lubab teistel võistkondadel KP-d segamatult läbida. Puutevaba märkimissüsteem võimaldab kontrollpunkti läbida sõites.

Võistlejad peavad võistluse käigus tekkiva prügi (näiteks tühjad geelide ja batoonide pakendid) endaga finišisse kaasa tooma.

Kaart

Kui oled esmakordselt Vaude Bike Xdreamil, siis loe pikemalt orienteerumisest siin. http://www.xdream.ee/files/bx_orienteerumine.pdf

Kaardi mõõtkava on 1:35 000 (ehk 1 cm kaardil = 350 m looduses) ja kõrgusjoonte vahe 2,5 m.

Kuna võistluseks kasutatav maa-ala on suur ja kaardi mõõtkava väike ning tegu seiklusspordiga, peab arvestama, et kaart on loetavuse huvides veidi üldistatud. See tähendab, et absoluutselt kõiki maastikul leiduvaid teeotsi (eriti õuealadesse minevaid) ja rajakesi ning pisiobjekte pole olnud võimalik ja mõistlik kaardile kanda. Siiski on rajameister kaardistanud maastikku piisavalt põhjalikult pakkumaks võistlejatele võimalikult täpset ja samas selgelt loetavat kaarti.

Kuna peaaegu kõik kontrollpunktid asuvad teede ja radade ääres, on pea kogu rada rattaga sõidetav. Vaid üks KP asub paarkümmend meetrit teest eemal ning kaardil on selle asukoht märgitud punase täpiga. Mõned sihid ja teed – rajad on siiski kehvema veerevusega, kus sõitmine nõuab veidi enam jõudu ja osavust ning aeg ajalt võib olla vajadus ka oma ratast käekõrval lükata.

Väljaspool teid ja radu on lubatud rattaga sõita ka piki sihte ja lagedatel aladel. Sihid on pigem kehvasti või väga halvasti läbitavad, kui nad pole just kajastatud sõidetava tee märgiga. Liikumine piki neid võib olla seikluslik. Taimestiku kõrgus lagedatel aladel on erinev, kuid vajadus neid ületada pole suur. Mujal maastiku osas läbi metsa lõigates tuleb kõigil võistkonna liikmetel oma ratast kanda.

Maastikul on ka mõned keelualad (näiteks surnuaed, mõisa hoov jne). Lisaks on ka paar keelatud teed (aiaga piiratud karjakoplis, maaparandus piirkonnas). Kõik need alad on püütud kaardile kanda võimalikult selgelt ja üheselt mõistetavalt. Tühistamiste vältimiseks on palve võistlejatel antud piirkondi mitte läbida. Kogemata keelualale sattumist annab heastada – kui oma eksimuse mõistmise järel sealt täpselt tuldud teed pidi tagasi pöörduda.

Ajavõtt

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent Air (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab iseSIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge. Soovitav on SIAC-pulga käepael üle teipida, et kaitsta seda purunemise eest (purunenud käepael = miinus 1 punkt).

Stardiala väravas:
1. Võistleja nullib SIAC-pulga.
2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga. 

Iga võistkonna liige sõidab igas läbitavas KPs punktile lähemalt kui 1m läbi. NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta.

Ohukohad:

  • Maanteed ja külatänavad! Liiklus on avatud ja arvestage kohalike elanikega!
  • Vihterpalu jõe läbimine koolmekoha kaudu
  • Teineteisele vastuliikuvad ratturid. Hoia tee või raja paremasse serva!

Finiš

Kui viimane võistkonna liige sõidab läbi stardi-finišikaare alt peatub võistkonna aeg. Finišijoonel peatuma või märget tegema ei pea.

Peale finišit peab salvestama SIAC-pulgal oleva info finišiarvutisse. Kui korraldaja on võistkonna kõikide liikmete käepaelad läbi lõiganud, siis viib üks võistkonna liige kõik kolm SIAC pulka mahalugemisele.

Kiireid jalgu ja teravat mõistust soovivad:
Rajameister Margus Hallik
Peakorraldaja Sten-Eric Uibo


Rajameistri mõtted

Tänavune Bike Xdream saab alguse ajaloolisest Harju-Risti külast, mis tekkis juba 13. sajandil Risti kiriku ümber ning sõidetakse vana Harju-Madise kihelkonna maadel.

Maastiku üldise kirjeldusena võib öelda, et Harjumaale iseloomulikult on maastik üsna tasane, kuid rada viib võistlejad mitmetesse erinevatesse piirkondadesse. Kindlasti on paar kontrollpunkti mere ääres, kust on näha ilusad vaated lähedal asuvatele Pakri saartele ja ka Paldiskile. Samas tuleb lisaks metsas kulgemisele ette omajagu sõitu ka lagedatel aladel. Omapärane piirkond on lõunas Läänemaa Suursooga piirnev maaparandus-ala, mida iseloomustab tihe kuivenduskraavide ja sihtide võrk ning seda läbivad suured ja laiad magistraalteed.

Maastikule jääb ka mitu ajaloolist objekti – näiteks Vihterpalu rüütlimõis ja Aru kool, mille lõi juba 17. sajandil spetsiaalselt Rootsi kuninga loal sealtkandist pärit Bengt Gottfried Forselius – üks Eesti rahvakoolide rajajaid ja meie hariduselule alusepanijaid. Kui mainida ka skandaalset Tatramäe karjääri Audevälja külas ja Pedase puhkeküla Kurkse väina ääres, siis on selge - et rada ei saa neist väga kaugelt mööda minna.

Piirkonnale omaselt on teedevõrk pigem hõre kui tihe, kuid see-eest leidub teede klasse väga erinevaid. Maastikul on nii aeglase veerevusega metsasihte ja hobuste poolt pehmeks kapatud teid kui ka ATV-ga spetsiaalselt sisse aetud radu heinamaal. Ja samas leidub omajagu nii metsa- ja põlluteid, aga üpris palju ka kiireid kruusa- ja asfaltteid. Vihjena võib öelda, et enamuses on tegu siiski pigem laiade ja kiirema veerevusega teedega. Tippvõistkondadel võib olla mõtteainet, kuidas oleks kasulikum oma võistkonna liikmetel üksteist tuules vedada.

Veidi infot läbitavuse kohta. Sihid pole pigem hästi või üldse läbitavad, kui nad pole just kajastatud sõidetava tee märgiga. Nende läbimine võib olla aeglane ja riskantne! Lagedatel on heina kasv ja kõrgus erinev ning seiklusspordile omaselt tuleb hinnata igat olukorda vastavalt kohapeal. Nagu ikka, on maastikul ka mõned keelualad, mida pole kaardile kantud niisama. Need on ära märgitud siiski vaid erakorralistel juhtudel ning palve on segaduste ja tühistamiste vältimiseks neid kindlasti respekteerida!

Ehkki ratta-rogaini planeerimine on rajameistrile esmakordne ülesanne, on ta rattaorienteerumisega kursis siiski paari aastakümne jagu ja püüdnud teha viimastest hooaegadest veidi erineva raja – kõrgetele kohtadele pretendeerivatel tiimidel on kindlasti peamurdmist - kas jõuab ikka ära võtta kõik kontrollpunktid või kui ei jõua, siis millised neist tasuks ära jätta? See asjaolu peaks lisama rajaplaneeringusse omakorda veidi raskusastet.

Vaude Bike Xdreami nautima tulnud võistkondade jaoks on üritanud rajameister võtta maastikust maksimumi: püüdes pakkuda eriilmelisi maastikuosi, kasutada ära tihedaimat radadevõrku, otsinud välja huvitavaimad teed ja rajakesed ning viinud raja ja kontrollpunktid maastiku põnevaimatesse paikadesse. Kogenud bike-xdream´laste jaoks võib leige võrdluse tuua aastast 2016 ja Nõvaga – mõlemad maastikud ei asu üksteisest just väga kaugel, kuid on samas siiski ka üsna erinevad.

Kokkuvõttes loodab rajameister, et kõik osalejad naudivad 28. septembril pikka seikluspäeva ratta seljas koos tiimikaaslastega sügiseses looduses! 

Margus Hallik                                                                                   

Vaude Bike Xdream rajameister                                   

Rattaorienteerumise maailmameister ja Eesti rattaorienteerumise koondise treener


Vaude Bike Xdream 2019

Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on läbida rattaga liikudes võimalikult palju kaardile kantud kontrollpunkte 4-tunnise kontrollaja jooksul. Sõidetava teekonna pikkus, läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav.

Kuupäev/date: 28. september 2019
Kaartide võtmine/maps: 11:45
Start: 12:00
Kontrollaeg/cutoff time: 16:00
Registreerimine/registration: REGISTREERI VÕISTKOND
Juhend/instructions:  EST ENG
Võistluskeskus/race centre:  RISTI KOOL
Auhinnafond/prizes: 2500 EUR
Info: Sten-Eric Uibo, +372 50 12 872, sten-eric@xdream.ee