rahvusvaheline rattaseiklus

Vaude Bike Xdream

Vaude Bike Xdream lisainfo

GPS JÄLGIMINE: http://xdream.matkasport.ee

Võistluskeskus asub Rakvere Ametikoolis. Võistluskeskusse juurdepääs ainult Päikese tänavalt.

Parkimine on korraldatud võistluskeskuse vahetus läheduses, järgi parkimise korraldajate juhiseid.

Stardimaterjalide jagamine toimub ametikooli ühiselamu fuajees.

Peale võistlust pesemine on korraldatud ametikooli ühiselamu hoones, söömine toimub peamajas. "Otse rajalt" poriste jalatsite ja riietega hoonesse sisenemine ei ole lubatud!

Ettevalmistus stardiks

Soovitame võistlemiseks valida ilmastikukindel riietus, pöörata tähelepanu jalgade kuiva ja soojana hoidmisele.

Kaardilehe suurus on A3 ja kaart on trükitud kahepoolselt. Raja planeerimiseks soovitame starti kaasa võtta veekindla markeri või pastaka.

Rajal

Stardialast peab väljuma stardikaare alt! Peale seda võib liikuda vabalt valitud suunas.

Stardist väljumisel ja võistluskeskusele lähimates kontrollpunktides võib tekkida järjekord ja arvestame peab, et liiklus metsas on samuti paremakäeline. Tõusul olija annab teed laskujale.

Võistlejad on kohustatud täitma liikluseeskirju! Eriti tähelepanelik tuleb olla kaardil maantee märgiga tähistatud teedel. Liiklus teedel ja linnatänavatel on avatud ja autod sõidavad tavapärase kiirusega. Kui maantee ääres on kergliiklustee, tuleb liikuda sellel.

Võistlejatel on keelatud sõita ja ületada kaardil sõitmiseks keelatud maanteid. Sõitmiseks keelatud maanteede märgistust vaata kaardinäidiselt.

Ühelt kaardilt teisele pääseb ainult Rakvere ringtee aluse tunneli kaudu. Tunneli märgistust on näidatud kaardinäidisel.

Kuna kõik kontrollpunktid asuvad teedel ja liikumisteede valik on võimalik teha teid kasutades, siis on võistlejad kohustatud liikuma mööda teid. Mööda põlde ja lagedaid alasid “lõikamine” on keelatud. Austame põllumeeste tööd ja eraomandit.

Võistlejatel on keelatud siseneda kaardil oliivrohelisega märgitud õuealadele! Kui kaardil jookseb oliivrohelise keskelt läbi tee, siis on lubatud seda teed kasutada. Õuealade vahel liikudes tuleb pöörata erilist tähelepanu kohalike elanike ja nende loomade ohutusele.

Rajal on üks joogipunkt, kus on saadaval spordijook ja vesi. Joogipudeleid võib joogipunktis täita. Joogipunkti juures on avatud kauplus.

Maastikul on ühe kontrollpunkti juurde märgitud sõidusuund, tegemist on väga kitsa lõiguga ja sellel liikumine toimub ühesuunaliselt. Lubatud sõidusuund on märgitud kaardil punase noolega.

Samuti toimub finišisse sisenemine ainult ühest väravast. Värav on märgitust kaardile ja sellele osundab ka punane nool kaardil.

Kui võistkond soovib kaardi vaatamiseks peatuda, siis ei tohi seda teha täpselt kontrollpunktis. Soovitame seda teha vähemalt 10m kaugusel punktis. See võimaldab teistel võistkondadel KP segamatult läbida. Puutevaba märkimisüsteem võimaldab kontrollpunkti läbida sõites.

Võistlejad peavad kogu võistluse käigus tekkiva prügi(tühjad geeli pakendid) endaga finišisse kaasa tooma.

Kaart

Kui oled esmakordselt Vaude Bike Xdreamil, siis loe pikemalt orienteerumisest siin. http://www.xdream.ee/files/bx_orienteerumine.pdf

Kasutusel on kaks kaarti, mis on trükitud kahepoolselt. Rakvere linnas osas on kaardi mõõtkava 1:10000 ja ülejäänud maaala osas 1:36000

Rakvere linna osas on tegemist 100% rattaorienteerumise kaardiga ja ka ülejäänud kaardi osas on põhitähelepanu koondatud teede ja radade sõidetavuse edasiandmisele rattaorienteerumiskaardi sümbolitega. Arusaadavalt ei ole rajameister kõikjale jõudnud aga kaardi usaldatavus peaks olema tavapärasest seiklusvõistluste kaartidest oluliselt kõrgem.

Ajavõtt

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent Air (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab iseSIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge. Soovitav on SIAC-pulga käepael üle teipida, et kaitsta seda purunemise eest (purunenud käepael = miinus 1 punkt).

Stardiala väravas:
1. Võistleja nullib SIAC-pulga.
2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga. 

Iga võistkonna liige sõidab igas läbitavas KPs punktile lähemalt kui 1m läbi. NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta. 

Ohukohad:

  • Maanteed ja linnatänavad! Liiklus on avatud ja arvestage kohalike elanikega!
  • Halva nähtavusega tänavate ristmikud Rakvere linnas
  • Järsud nõlvad ja kitsad MTB rajad
  • Teineteisele vastuliikuvad ratturid. Hoia tee või raja paremasse serva!

Finiš

Kui viimane võistkonna liige sõidab läbi stardi-finišikaare alt peatub võistkonna aeg. Finišijoonel peatuma või märget tegema ei pea.

Peale finišit peab salvestama SIAC-pulgal oleva info finišiarvutisse. Kui korraldaja on võistkonna kõikide liikmete käepaelad läbi lõiganud, siis viib üks võistkonna liige kõik kolm SIAC pulka mahalugemisele.

Kiireid jalgu ja teravat mõistust soovivad:

Rajameister Kuno Rooba
Peakorraldaja Sten-Eric Uibo


Vaude Bike Xdream 2018 - RAKVERE

Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on läbida rattaga liikudes võimalikult palju kaardile kantud kontrollpunkte 4-tunnise kontrollaja jooksul. Sõidetava teekonna pikkus, läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav.

Kuupäev/date: 29. september 2018
Kaartide võtmine/maps: 11:45
Start: 12:00
Kontrollaeg/cutoff time: 16:00
Registreerimine/registration: REGISTREERI VÕISTKOND
Juhend/instructions: EST ENG
Võistluskeskus/race centre: RAKVERE AMETIKOOL
Auhinnafond/prizes: 2500 EUR
Info: Sten-Eric Uibo, +372 50 12 872, sten-eric@xdream.ee