Talvine seiklus 16.05.2021 Väänas!

Osale

Registration form in English

Kogu võistkonna kohta:

Esimene võistkonna liige:

SIAC-pulga laenutamise korral jäta väli tühjaks

Teine võistkonna liige:

Kolmas võistkonna liige:

Muu info:

Arve soovi korral kirjuta siia arvele minev info

Kaardihoidjate broneerimiseks kliki siin

Registreerimisega kinnitab võistkonna esindaja, et kõik võistkonna liikmed:

  1. On tutvunud juhendiga, seiklusspordi ohtudega ja täidavad reegleid
  2. Vastutavad ise oma ohutuse, treenituse ja tervisliku seisundi eest
  3. Vastutavad ise oma varustuse ja vahendite eest
  4. Kohustuvad tagastama finišis laenatud SIAC-pulga või tasuma SIAC-pulga kaotuse korral 68 eurot
  5. Kohustuvad hoidma loodust ja jätma prügi ainult selleks ettenähtud kohtadesse
  6. Täidavad liikluseeskirju