Talvine seiklus 16.05.2021 Väänas!

ICEBUG Winter Xdream 2021 juhend

Ülesanne

3-liikmelise võistkonna eesmärk on 4-tunnise kontrollaja jooksul koguda maksimaalne väärtuspunktide summa, kaardile kantud kontrollpunktide läbimisest. Kontrollpunktide väärtus sõltub nende seikluslikkusest ja/või kaugusest ning on vahemikus 2-5 väärtuspunkti. Läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav; võrdse väärtuspunktide arvu korral otsustab paremusjärjestuse raja läbimise kiirus. Võistkonnad võivad ise valida, kas läbivad raja joostes, suusatades, jalgratastega või muul moel.

Osavõtjad

Võistlus toimub kolmeliikmeliste võistkondade vahel kolmes võistlusklassis:

 • Mehed
 • Sega
 • Naised

Igas klassis autasustatakse kolme parimat võistkonda. Juhul, kui võistlusklassis on osalemas kuni 6 võistkonda, autasustatakse ainult võistlusklassi võitjat

COVID-19

Korraldajatena oleme välistanud kõik osalejate kogunemised siseruumides. Osalema tule ainult juhul, kui sa oled täiesti terve ja ei ole kokku puutunud COVID-19 viirusekandjaga. 

Osalejate arv saab olema piiratud ja formaat saab olema kooskõlas hetkel kehtivate piirangutega.

Ajakava

Pühapäev, 16. mai 2021

8:30 Võistluskeskus avatakse
selgub Sisenemine stardialasse
selgub Kaartide võtmine, raja planeerimine
selgub Start
selgub Kontrollaja lõpp
selgub Finiš suletakse
selgub Autasustamine

Võistluskeskus

Vääna mõisa tall-tõllakuur

Parkimine on korraldatud otse võistluskeskuses, palume parkida ainult korraldaja poolt määratud parklasse!

Peale võistlust ootab osalejad toidupakk, pesemisvõimalust tulenevalt COVID-19 viiruse ohust seekord ei pakuta.

Peale võistlust tuleb osalejatel võistluskeskusest koheselt lahkuda ja kogunemised ei ole lubatud!

Rada

Kokku on maastikul 40 kontrollpunkti. KP-dele on omistatud väärtuspunktid vahemikus 2-5 punkti, vastavalt KP tunnusnumbri kümnelisele kohale (esimene number arvus).

Rajal EI OLE seekord joogipunkti ja varustuseala.

Võistkondadel on raja läbimiseks aega 4 tundi.

Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist — 1 väärtuspunkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 väärtuspunkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 min tulemust ei arvestata.

Võistluse katkestanud võistkonnad peavad läbima finiši.

Liikumisviis

Liikuda tohib jalgsi, räätsadega, suuskadega, uiskudega, jalgratastega, tõukeratastega, kelkudega, tõukekelkudega, jne. Motoriseeritud või looma jõul liikuvate abivahendite kasutamine on keelatud! Sõltuvalt lumeoludest võib edukaks osutuda üks või teine liikumisviis. Võistkond võtab võistlusele kaasa oma liikumisvahendid ja valib milliste vahenditega soovitakse rada läbida. Alljärgnevalt mõned näited liikumisviisi valiku kohta:

LUBATUD ON:

 • Läbida kogu rada ühel meelepärasel liikumisviisil.
 • Läbida osa rajast jalgsi, külastada võistluskeskust, võtta varustuse alast vahendid ja jätkata raja läbimist.
 • Läbida osa rajast vahendiga, jätta vahend maha võistluskeskuses või maastikul asuvasse varustuse alasse ja jätkata raja läbimist jalgsi.
 • Jätta vahend mõneks ajaks "hange peitu", läbida kontrollpunkt(id), naasta vahendi juurde ja jätkata raja läbimist. Vahendi "hange peitu" jätmine toimub võistkonna enda varalisel vastutusel ja korraldajad ei turva mingil moel vahendite alles jäämist.
 • Kanda kaasas jooksujalanõusid, lumekingi, kelku või uiske ning neid erinevates rajaosades kasutada.
 • Ratastega liikuda ainult mõõda olemasolevaid teid ja radu.

KEELATUD ON:

 • Kasutada liikumisvahendeid, mis polnud võistkonnal stardialas kaasas.
 • Jätta liikumisvahend rajale (et pärast finišit järgi minna). Lubatud on jätta vahendeid maastikul asuvatesse varustuse alasse.
 • Ratastega liikuda mööda laudteid.

Ajavõtt

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab ise SIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge.

Stardiala väravas:
1. Võistleja nullib SIAC-pulga.
2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga. 

Iga võistkonna liige möödub igas läbitavas KPs punktile lähemalt kui 1m läbi. NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt!. Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta. 

Kui viimane võistkonna liige läbib stardi-finišikaare peatub võistkonna aeg. Finišijoonel peatuma või märget tegema ei pea. Peale finišit peab iga võistleja salvestama SIAC-pulgal oleva info finišiarvutisse. 

Reeglid

Kõik võistkonna liikmed peavad SIAC-pulgaga läbima kõik kontrollpunktid. Juhul kui kõik võistkonna liikmed ei saanud kontrollpunktist märget SIAC-pulgale kirja, siis KP arvesse ei lähe. 

Soovitatav on käepael purunemise vältimiseks üle teipida.

Käepaela purunemisel lahutatakse võistkonna tulemusest 5 väärtuspunkti iga purunenud käepaela kohta.

Keelatud on kasutada võistluse ajal igasugust kõrvalist abi, mis aitab kaasa võistkonna edasi liikumisele!

Keelatud on maastikule maha jätta mistahes esemeid või prahti (joogipudelid, ümbrispaberid vms). Prahti on lubatud jätta joogipunkti.

Sekretariaati saab esitada proteste kuni 15:25-ni.

Turvalisus

Võistlejad peavad arvestama, et talvise seiklusspordivõistluse puhul on tegemist kõrgendatud riski olukorraga. Võistleja on kohustatud tutvuma seiklusspordi ohtudega siin ja kinnitama registreerimisel, et kõik võistkonna liikmed on seiklusspordi ohtudega tutvunud. Osavõtt Xdreami seiklustest toimub osaleja omal riisikol. Korraldaja ei vastuta osavõitjale tekkinud tervisekahjustuse ja/või varustuse purunemise eest. Võistluskeskuses on esmaabi töötaja. Joogipunktis on kohtunikud, kes vajadusel abistavad kannatanut ja teatavad juhtunust võistluskeskusesse.

Korraldajad soovitavad valida hoolega riietust ja jalanõusid, et need sobiks võistluspäeval valitsevate ilmastikutingimustega.

Võistlejad peavad järgima liiklusseadust! Teedel ja tänavatel tuleb liikuda ning neid ületada vastavalt liiklusseaduses sätestatud nõuetele.

REGISTREERIMINE

Registreerimine toimub internetilehel www.xdream.ee. Registreerimisega koos palume tasuda osavõtumaksu Seiklusklubi Xdream arveldusarvele EE702200221026320226 (Swedbank). Osavõtumaks võistkonnaliikme kohta isikliku SIAC-pulga olemasolul:

(sulgudes osavõtumaks kehtib juhul kui võistleja ei oma SIAC-pulka)

kuni 05.05.2021 23 eur (27 eur)
06.05-12.05.2021      33 eur (37 eur)
alates 13.05 ainult kokkuleppel peakorraldajaga 43 eur (47 eur)

Võistkonna isiklike SIAC-pulkade arv tuleb teada anda eelregistreerimisel. Võistkond kohustub hüvitama korraldajale SIAC-pulga kaotuse korral 66 eurot.

Korraldaja

MTÜ Seiklusklubi Xdream
Peakorraldaja: Sten-Eric Uibo, 50 12 872, sten-eric@xdream.ee

Sammu, suusata või sõida – valik on sinu!

Nimisponsor:

Toetaja: