Talvine seiklus 15.01.2017 Pirital!

ADIDAS Winter Xdream 2017 juhend

Ülesanne

3-liikmelise võistkonna eesmärk on 4-tunnise kontrollaja jooksul koguda maksimaalne väärtuspunktide summa, kaardile kantud kontrollpunktide läbimisest. Kontrollpunktide väärtus sõltub nende seikluslikkusest ja/või kaugusest ning on vahemikus 2-5 väärtuspunkti. Läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav; võrdse väärtuspunktide arvu korral otsustab paremusjärjestuse raja läbimise kiirus. Võistkonnad võivad ise valida, kas läbivad raja joostes, suusatades, jalgratastega või muul moel.

Osavõtjad

Võistlus toimub kolmeliikmeliste võistkondade vahel kolmes võistlusklassis:

  • Mehed
  • Sega
  • Naised

Igas klassis autasustatakse kolme parimat võistkonda. 

Ajakava

Pühapäev, 15. jaanuar 2017

9:00 Võistluskeskus avatakse
10:35 Sisenemine stardialasse
10:45 Kaartide võtmine, raja planeerimine
11:00 Start
15:00 Kontrollaja lõpp
15:30 Finiš suletakse
16:00 Autasustamine

Võistluskeskus

Pirita Spordikeskus

Peale võistlust ootab võistlejaid pesemisvõimalus ja soe toit.

Rada

Kokku on maastikul 40 kontrollpunkti. NB! Võistkonnad, kes plaanivad läbida (peaaegu) kogu raja, ei saa kasutada isiklikku SI-5 (30+6 mälu, numbrivahemik 0-499999) või SI-8 (30 mälu, vahemik 2000000-2999999) tüüpi SI-kaarti. Uuemad ja suurema mälumahuga SI-kaardid mahutavad rohkem kui 40 KPd; korraldaja laenutab osalejatele ainult suure mälumahuga SI-kaarte.

KP-dele on omistatud väärtuspunktid vahemikus 2-5 punkti, vastavalt KP tunnusnumbri kümnelisele kohale (esimene number arvus).

Rajal on üks joogipunkt.

Rajal on kaks varustuse ala. Üks varustuse ala asub võistluskeskuses ja on stardiala osa. St võistkond, kes soovib kasutada mõningaid liikumisvahendeid, siseneb koos nendega stardialasse ja saab siis paigutada liikumisvahendid varustuse alasse. Teine varustuse ala asub maastikul. Korraldaja valvab varustuse alasid, kuid ei kanna materiaalset vastutust alasse jäetud asjade eest.

Võistkondadel on raja läbimiseks aega 4 tundi (11:00.00-15:00.00).

Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist — 1 väärtuspunkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 väärtuspunkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 min tulemust ei arvestata.

Võistluse katkestanud võistkonnad peavad läbima finiši.

Liikumisviis

Liikuda tohib jalgsi, räätsadega, suuskadega, uiskudega, jalgratastega, tõukeratastega, kelkudega, tõukekelkudega, jne. Motoriseeritud või looma jõul liikuvate abivahendite kasutamine on keelatud! Sõltuvalt lumeoludest võib edukaks osutuda üks või teine liikumisviis. Võistkond võtab võistlusele kaasa oma liikumisvahendid ja valib milliste vahenditega soovitakse rada läbida. Alljärgnevalt mõned näited liikumisviisi valiku kohta:

LUBATUD ON:

  • Läbida kogu rada ühel meelepärasel liikumisviisil.
  • Läbida osa rajast jalgsi, külastada võistluskeskust, võtta varustuse alast vahendid ja  jätkata raja läbimist.
  • Läbida osa rajast vahendiga, jätta vahend maha võistluskeskuses või maastikul asuvasse varustuse alasse ja jätkata raja läbimist jalgsi.
  • Jätta vahend mõneks ajaks "hange peitu", läbida kontrollpunkt(id), naasta vahendi juurde ja jätkata raja läbimist. Vahendi "hange peitu" jätmine toimub võistkonna enda varalisel vastutusel ja korraldajad ei turva mingil moel vahendite alles jäämist.
  • Kanda kaasas jooksujalanõusid, lumekingi, kelku või uiske ning neid erinevates rajaosades kasutada.

KEELATUD ON:

  • Kasutada liikumisvahendeid, mis polnud võistkonnal stardialas kaasas.
  • Jätta liikumisvahend rajale (et pärast finišit järgi minna). Lubatud on jätta vahendeid maastikul asuvatesse varustuse alasse.

Ajavõtt

Võistlejad kinnitavad ise SI-pulga käepaelaga tihedalt palja randme külge varruka alla. Käepaelad muutuvad külmaga hapraks ja purunemise vältimiseks on soovitatav käepaelad üle teipida.

Stardiala väravas: 
1. Võistleja nullib SI-pulga.
2. Korraldaja kontrollib SI-pulga tihedat kinnitamist randme külge.

Reeglid

Kõik võistkonna liikmed peavad SI-pulgaga märkima kõik kontrollpunktid. Juhul kui kõik võistkonna liikmed ei saanud kontrollpunktist märget SI-pulgale kirja, siis KP arvesse ei lähe. Märke kirjasaamiseks soovitavad korraldajad hoida SI-pulka augus niikaua, kuni SI-jaam teeb vähemalt kaks piiksu. KP ei lähe võistkonnal arvesse ka juhul kui näiteks üks võistkonna liikmetest kasutab SI-5 või SI-8 pulka, millel saab võistluse ajal mälu täis.

Käepaela purunemisel lahutatakse võistkonna tulemusest 5 väärtuspunkti iga purunenud käepaela kohta.

Keelatud on kasutada võistluse ajal igasugust kõrvalist abi, mis aitab kaasa võistkonna edasi liikumisele!

Keelatud on maastikule maha jätta mistahes esemeid või prahti (joogipudelid, ümbrispaberid vms). Prahti on lubatud jätta joogipunkti.

Sekretariaati saab esitada proteste kuni 15:25-ni.

Turvalisus

Võistlejad peavad arvestama, et talvise seiklusspordivõistluse puhul on tegemist kõrgendatud riski olukorraga. Võistleja on kohustatud tutvuma ohtudega siin ja allkirjastama selle kinnituse enne starti (kinnitus tuleb anda üks kord ja on tähtajatu). Korraldajad ei vastuta võistlejatele rajal tekkida võivate vigastuste, traumade, surma ega muu sarnase eest. Võistluskeskuses on esmaabi töötaja. Joogipunktis on kohtunikud, kes vajadusel abistavad kannatanut ja teatavad juhtunust võistluskeskusesse.

Korraldajad soovitavad valida hoolega riietust ja jalanõusid, et need sobiks võistluspäeval valitsevate ilmastikutingimustega.

Võistlejad peavad järgima liiklusseadust! Teedel ja tänavatel tuleb liikuda ning neid ületada vastavalt liiklusseaduses sätestatud nõuetele.

REGISTREERIMINE

Registreerimine toimub internetilehel www.xdream.ee. Registreerimisega koos palume tasuda osavõtumaksu Seiklusklubi Xdream arveldusarvele EE702200221026320226 (Swedbank). Osavõtumaks võistkonnaliikme kohta isikliku SI-pulga olemasolul:

(sulgudes osavõtumaks kehtib juhul kui võistleja ei oma SI-pulka)

kuni 04.01.2017 21 eur (23 eur)
05.01-11.01.2017           31 eur (33 eur)
alates 12.01 ainult kokkuleppel peakorraldajaga 41 eur (43 eur)

Võistkonna isiklike SI-pulkade arv tuleb teada anda eelregistreerimisel. Võistkond kohustub tasuma korraldaja SI-pulga kaotuse korral sõltuvalt SI-pulga tüübist 38-68 eurot.

Korraldaja

MTÜ Seiklusklubi Xdream
Peakorraldaja: Sten-Eric Uibo, 50 12 872, sten-eric@xdream.ee
Rajameister: Tomi-Andre Piirmets, tomi@sk100.ee

Sammu, suusata või sõida – valik on sinu!

Nimisponsor:

Toetajad: