rahvusvaheline rattaseiklus

Osale

Registration form in English

NB! Kui võistkond osales Icebug Winter Xdreamil, kliki siin

Kogu võistkonna kohta:

Vältige sõna "Team" võistkonna nime alguses

Esimene võistkonna liige:

SIAC-pulga laenutamise korral jäta väli tühjaks

Teine võistkonna liige:

Kolmas võistkonna liige:

Muu info:

Arve soovi korral kirjuta siia arvele minev info

Registreerimisega kinnitab võistkonna esindaja, et kõik võistkonna liikmed:

  1. On tutvunud juhendiga, seiklusspordi ohtudega ja täidavad reegleid
  2. Vastutavad ise oma ohutuse, treenituse ja tervisliku seisundi eest
  3. Vastutavad ise oma varustuse ja vahendite eest
  4. Kohustuvad tagastama finišis laenatud SIAC-pulga või tasuma SIAC-pulga kaotuse korral 75 eurot
  5. Kohustuvad hoidma loodust ja jätma prügi ainult selleks ettenähtud kohtadesse
  6. Täidavad liikluseeskirju