Vaude Bike Xdream lisainfo

VAUDE BIKE XDREAM LISAINFO

VÕISTLUSKESKUS

GPS jälgimine

Seekord saavad kõik tiimid omale GPS jälgimise😉

Võistluskeskus asub Paunküla Heaolukeskuses.

PARKIMINE

Parkimine on korraldatud kaardil näidatud alal, stardi lähistel. Mujale palume mitte parkida! Jälgi korraldajate juhiseid.

STARDIMATERJALIDE JAGAMINE

Stardimaterjalide jagamine toimub INFO hoones.

Välikäimlad asuvad samuti parkla alal, kaardil näidatud kohas.

Peale võistlust EI OLE pesemisvõimalust, aga ON rattapesu!

AJAKAVA

10:00 Võistluskeskus avatud, stardimaterjalide jagamine
11:35 Sisenemine stardialasse avatud
11:45 Kaartide võtmine, raja planeerimine
12:00 Start
15:00 Toitlustamine ja rattapesu avatud
16:00 Kontrollaja lõpp
16:30 Finiš suletakse
17:00 Autasustamine

ETTEVALMISTUS STARDIKS

Soovitame võistlemiseks valida ilmastikukindel riietus, pöörata tähelepanu jalgade kuivana ja soojana hoidmisele. Võistlejatel on oluline 4-tunnisele rajale võtta kaasa piisavalt süüa - juua organismi energia- ja vedeliku varude taastamiseks. Soovituslik on kaasa võtta võistkonna peale varuks mõni õiges mõõdus siserehv, selle täitmisvahendid (pump või suruõhu balloonisüsteem) ning lihtsamad ja kergemad rattaparandusvahendid – näiteks multifunktsionaalne võti.

Igale osalejale jagatava võistluskaardi suurus on A3 ning see on veekindel. Raja planeerimiseks ja kontrollpunktide ühendamiseks kaardil on soovituslik võtta stardialasse kaasa veekindel (punane) marker.

Rattal soovituslik vilkuv punane tagatuli.

RAJAL

Stardialast peab väljuma mööda tähistatud ala! Peale seda võib liikuda vabalt valitud suunas. Stardist väljudes ja võistluskeskusele lähimates kontrollpunktides võivad tekkida väikesed järjekorrad - ohutuse tagamiseks ja kaasvõistlejatega kokkupõrgete vältimiseks peab arvestama, et liikumine maastikul on sarnaselt manatee-liiklusele parempoolne. Arvestagem üksteisega!

Võistlejad on kohustatud täitma liikluseeskirju! Juhime tähelepanu, et tänavu toimub üsna palju liikumist mööda kõrvalmaanteid-teid. Liiklus on neil küll hõre, kuid sellegipoolest tuleb avatud liiklusega teedel olla väga tähelepanelik – teed on kurvilised ning sõidukijuhid ei pruugi seetõttu võistlejaid kaugelt märgata. Maanteel sõites hoiduda tee paremasse serva ning sõita võimalusel üksteise taga!

NB! Rattaga sõitmine väljaspool teid, radu ja sihte on keelatud! Kaardile on kantud mõned suuremad keelualad, mis on tingitud Keskkonnaameti nõuetest.Mis tähendab, et liikudes väljaspool teid, radu ja sihte (kaasa arvatud lagendikel) peab võistkond jalgrattaid kandma või lükkama. Võistkond peab startima ja finišeeruma ratastega, aga võib läbida kontrollpunkte ka jalgsi liikudes.

OHUKOHAD

1. Mõnes kohas maastikul asuvad Keskkonnaameti poolt liikumiskeelualad. Need piirkonnad on kaardile märgitud selgelt keelualadena (punane ristiviirutus) ja neid ei tohi mitte mingil juhul läbida! Teedel, kus pole ristiviirutust võib läbida.

2. Samuti tuleb stardist väljudes ja finišeerides olla tähelepanelik ja ettevaatlik! Võistluskeskus asub kohaliku maantee ääres, mis on liiklusele avatud. Lisaks on seal pimedaid kurve, mille nähtavust piiravad ka ehitised.

3. Rõõsa piirkonnas olge tähelepanelikud ja arvestage matkalistega, kes samas piirkonnas matkavad.

4. Lisaks on kaardil keelualad (püstiviirutus), neid alasid ei tohi ka läbida.

Õnnetuste ja kokkupõrgete vältimiseks olge vastusõitudel - võistkondade möödumisel üksteise suhtes tähelepanelikud ja hoolivad!

Võistlejatel on keelatud siseneda kaardil oliivrohelisega märgitud õuealadele! Kui kaardil jookseb oliivrohelise õueala keskelt läbi tee, siis on lubatud seda kasutada. Lubatud õuealasid läbides tuleb arvestada kohalike elanike ja nende koduloomade ohutusega ning mitte kahjustada eraomandit.

Rajal on üks joogipunkt, kus saab täita ka oma joogipudeleid. See KP on ühtlasi ka med. abi punkt.

Kui võistkond soovib kaardi vaatamiseks peatuda, siis ei tohi seda teha täpselt kontrollpunktis. Soovituslik oleks selleks peatuda vähemalt 10 meetri kaugusel punktist, mis lubab teistel võistkondadel KP-d segamatult läbida. Puutevaba märkimissüsteem võimaldab kontrollpunkte läbida ka sõites.

Võistlejad peavad võistluse käigus tekkiva prügi (näiteks tühjad geelide ja batoonide pakendid) endaga finišisse kaasa tooma.

KAART

Kui oled esmakordselt Vaude Bike Xdreamil, siis loe pikemalt orienteerumisest siin. http://www.xdream.ee/files/bx_orienteerumine.pdf

Kaardi mõõtkava on seekord 1:32 000 (ehk 1 cm kaardil = 320 m looduses) ja kõrgusjoonte vahe 2,5 m.

Seekord on kaardi loetavuse huvides kasutusel kahepoolne A3 kaart! Planeerimisel kasutage 2 kaarti, et näeksite kogu ala korraga! Ülekate kaartide vahel on 4 punkti ulatuses.

Kuna võistluseks kasutatav maa-ala on suur ja kaardi mõõtkava väike ning tegu seiklusspordiga, peab arvestama, et kaart on loetavuse huvides veidi üldistatud. See tähendab, et lagendike ja raielankide ülitäpseid piire ning pisiobjekte pole olnud võimalik ja mõistlik kaardile kanda. Lisaks on kindlasti vahepealsel ajal tekkinud juurde uusi raielanke ja väikseid metsa väljaveo teid.

Ka näiteks teede, radade ja sihtide läbitavus võib veidi varieeruda ühe ja sama objekti osas pikematel lõikudel. Siiski olen püüdnud rajameistrina kaardistada maastikku piisavalt põhjalikult pakkumaks võistlejatele võimalikult täpset ja samas selgelt loetavat kaarti.

Kuna kõik kontrollpunktid asuvad teede ja radade ääres, on pea kogu rada rattaga sõidetav. Vaid mõned KP-d asuvad teedest – radadest mõned meetrid eemal. Kontrollpunktide täpne asukoht on kaardil märgitud KP-rõnga sees punase täpiga. Mõned sihid ja teed – rajad on siiski ka kehvema veerevuse ja läbitavusega, kus sõitmine nõuab veidi enam jõudu ja osavust, kuid suures osas on tegu kiirete, hea veerevusega teede ja radadega.

Väljaspool teid ja radu on lubatud rattaga sõita ka piki sihte. Sihid, mis pole kajastatud sõidetava tee märgiga, võivad olla kehvasti läbitavad ja liikumine mööda neid võib olla seikluslik. Selliseid sihte loogilistele liikumisteedele pole planeerinud. Mujal maastiku osas läbi metsa või üle lagedate lõigates tuleb kõigil võistkonna liikmetel oma ratast kanda või lükata. Taimestiku kõrgus lagedatel aladel on erinev, kuid vajadus neid ületada pole.

Tühistamiste vältimiseks on võistlejatel keelatud keelu- ja ka õuealasid läbida! Kogemata keelualale sattumist annab heastada – kui oma eksimuse mõistmise järel täpselt tuldud teed pidi tagasi pöördud.

AJAVÕTT

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent Air (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab ise SIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge. Soovitav on SIAC-pulga käepael üle teipida, et kaitsta seda purunemise eest (purunenud käepael = miinus 1 punkt).

Stardiala väravas:
1. Võistleja nullib SIAC-pulga.
2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga.

Iga võistkonna liige sõidab igas läbitavas KPs punktile lähemalt kui 1m läbi. NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg, kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta.

FINIŠ

Kui viimane võistkonna liige sõidab läbi finiši, peatub võistkonna aeg. Finišijoonel peatuma või märget tegema ei pea.

Peale finišit peab salvestama SIAC-pulgal oleva info finišiarvutisse. Kui korraldaja on võistkonna kõikide liikmete käepaelad läbi lõiganud, siis viib üks võistkonna liige kõik kolm SIAC pulka mahalugemisele.

Kiireid jalgu ja teravat mõistust soovib:
Rajameister Urmo Liblik
Peakorraldaja MTÜ Seiklusklubi Xdream


Vaude Bike Xdream rajameistri mõtted

Võistluskeskuseks on paljudele tuttav Paunküla Heaolukeskus. Rada jääb enamasti Kose valla territooriumile aga samas mingid rajaosad kulgevad Anija ja Järva valla maadel, vähesel määral ka Paide maadel. Keskusest loodesse jääv maastikuosa on vast kõige tasasem ja üksluisem aga samas kiire ja hea läbitavusega. Kiirused kasvavad kohati tublisti üle 30km/h kui tiim korralikult tööle rakendada. Samas kirde- ja kagunurgas on maastik huvitavam, mitmekülgsem ning maastikul vahelduvad tõusud ja laskumised. Leidub ka palju väiksemaid teid ja radu, mida saab rajavalikul ära kasutada. Mõned kruusateed on seal äsja uue katte saanud ja seega lahtiste kividega, mis samas rattasõitu ei sega. Maastikule jääb osaliselt ka vana Tallinn-Tartu maantee, millel liiklemisel järgige liikluseeskirju, suurt liiklust seal kohanud nende testipäevade jooksul pole. Keskusest lääne poole jääb looduskaunis Rõõsa maastik, mille ilu saate rajal ise nautida.

Kokkuvõttes on tegu siiski enamjaolt tasase ja pigem kiire võistlusmaastikuga. Samas olen maastikul veedetud päevade jooksul püüdnud leida erinevaid teid ja radu, kuhu punkte paigutada, et osalejad saaksid kogeda erinevaid teekatteid. Loodan, et kõik kujundavad omale lõpuks jõukohase raja, et siis maksimum võtta.


Vaude Bike Xdream 2023

Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on läbida rattaga liikudes võimalikult palju kaardile kantud kontrollpunkte 4-tunnise kontrollaja jooksul. Sõidetava teekonna pikkus, läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav.

Kuupäev: 14. oktoober 2023
Kaartide võtmine: 11:45
Start: 12:00
Kontrollaeg: 16:00
Registreerimine: REGISTREERI VÕISTKOND
Juhend: EST
Võistluskeskus: PAUNKÜLA
Info: Urmo Liblik, 55 66 53 94, urmo@xdream.ee