rahvusvaheline rattaseiklus

Vaude Bike Xdream lisainfo

VÕISTLUSKESKUS

GPS jälgimine

Võistluskeskus asub Sagadi mõisa dendropargis.

NB! Sagadi mõisahoovis ei ole ratastega sõitmine lubatud!

PARKIMINE

Parkimine on korraldatud Sagadi mõisa dendropargi alal, vahetult stardiala lähistel. Mujale palume mitte parkida, kaasa arvatud Sagadi mõisa avalikud parklad, mis on mõeldud mõisa külastajatele!

STARDIMATERJALIDE JAGAMINE

Stardimaterjalide jagamine toimub parklas asuvas telgis.

Välikäimlad asuvad samuti parklas.

Peale võistlust EI OLE pesemisvõimalust ja rattapesu!

AJAKAVA

10:00 Võistluskeskus avatud, stardimaterjalide jagamine
11:30 Sisenemine stardialasse avatud
11:45 Kaartide võtmine, raja planeerimine
12:00 Start
16:00 Kontrollaja lõpp
16:30 Finiš suletakse
17:00 Autasustamine

ettevalmistus stardiks

Soovitame võistlemiseks valida ilmastikukindel riietus, pöörata tähelepanu jalgade kuivade ja soojana hoidmisele. Võistlejatel on oluline 4-tunnisele rajale võtta kaasa ka piisavalt süüa - juua organismi energia- ja vedeliku varude taastamiseks. Soovituslik on võtta rajale kaasa ka võistkonna peale varuks mõni õiges mõõdus siserehv, selle täitmisvahendid (pump või suruõhu balloonisüsteem) ning lihtsamad ja kergemad rattaparandusvahendid – näiteks multifunktsionaalne võti.

Igale osalejale jagatava võistluskaardi suurus on A3 ning see on veekindel. Raja planeerimiseks ja kontrollpunktide ühendamiseks kaardil on tugevalt soovituslik võtta stardialasse kaasa veekindel (punane) marker.

RAJAL

Stardialast peab väljuma stardikaare alt! Peale seda võib liikuda vabalt valitud suunas. Stardist väljudes ja võistluskeskusele lähimates kontrollpunktides võivad tekkida väikesed järjekorrad - ohutuse tagamiseks ja kaasvõistlejatega kokkupõrgete vältimiseks peab arvestama, et liikumine maastikul on sarnaselt manatee-liiklusele parempoolne. Arvestagem üksteisega!

Võistlejad on kohustatud täitma liikluseeskirju! Juhime tähelepanu, et tänavu toimub üsna palju liikumist mööda kõrvalmaanteid. Liiklus on neil küll hõre, kuid sellegipoolest tuleb avatud liiklusega teedel olla väga tähelepanelik – teed on kurvilised ning sõidukijuhid ei pruugi seetõttu võistlejaid kaugelt märgata. Maanteel sõites hoiduda tee paremasse serva ning sõita võimalusel üksteise taga!

NB! Kuna tänavune Bike Xdream toimub suures osas Lahemaa Rahvuspargis on seekord juhendis eriklausel - Rattaga sõitmine väljaspool teid, radu ja sihte on keelatud! Mis tähendab, et liikudes väljaspool teid, radu ja sihte (kaasa arvatud lagendikel) peab võistkond jalgrattaid kandma või lükkama. Võistkond peab startima ja finišeeruma ratastega, aga võib läbida kontrollpunkte ka jalgsi liikudes.

OHUKOHAD

1.Maastikku läbivad mitmed väiksemad jõed ja ojad, mis pole eriti laiad ja sügavad, väljaarvatud paisutatud kohtades. Neid vooluveekogusid on võimalik ületada ka väljaspool teedel ja radadel olevaid sildu, kuid seejuures peab arvestama, et jalad ja alakeha võivad saada märjaks ja mudaseks. Kohati võivad jõe või oja kaldad olla ka laiemas ulatuses üsna pehmed ja püdelad.

Mõnes üksikus kohas (mis ei jää küll kõige optimaalsematele teevalikutele) on võimalik jõge või oja ületada ka kitsa ja kõikuva rippsilla või tammil kulgeva silla kaudu. Need on külgedelt siiski piiratud turvaliselt käsipuudega.

2. Kahes kohas maastikul asub kõige kõrgema piiranguastmega looduskaitseala - loodusreservaat, kus kehtib aastaringne liikumiskeeld. Need piirkonnad on kaardile märgitud selgelt keelualadena (punane ristviirutus) ja neid ei tohi mitte mingil juhul läbida! Olgu öeldud, et need ei jää ka võistlejatele loogilistele liikumisteedele.

3. Rada läbib ka ajaloolist Vihula mõisakompleksi, mis on kõrgel tasemel restaureeritud ning kus asub hotell ja mitu söögikohta. Seetõttu on võistlejatel lubatud mõisakompleksi läbida vaid liikluseks avatud avaliku tee kaudu. Ülejäänud alad ümber mainitud koridori on kantud keelualana kaardile. Kuna antud mõisakompleksi läbiv trajektoor pole sirgjooneline – muudab mitu korda suunda ning sealt hargnevad kõrvalteed, tuleb olla selle ala läbimisel väga tähelepanelik ning lugeda hoolikalt kaarti vältimaks sattumist keelualasse. (Kogemata eksimise korral annab oma viga heastada tulles täpselt sama teed pidi keelualast tagasi.) Kindlasti tuleb arvestada ka piirkonnas liikuvate autode ja jalakäijatega!

4. Samuti tuleb stardist väljudes ja finišeerides olla Sagadi mõisa ümbruses tähelepanelik ja ettevaatlik! Mõisakompleks asub nelja maantee ristumiskohas, mis kõik on liiklusele avatud. Lisaks on seal pimedaid täisnurkseid kurve, mille nähtavust piiravad ka ehitised.

5. Paar etappi rajal kulgevad aleviku tänavatel, kus nädalavahetusel liiklus pole küll tihe, kuid sellegipoolest tuleks olla tähelepanelik ning arvestada teiste liiklejatega – nii jalakäijate kui sõidukijuhtidega.

6. Mõned kontrollpunktid asuvad ka teede – radade kõrval asuvates (mahajäetud) hoonetes või nende lähedal. Tähelepanu ja üksteisega arvestamist ka nende kontrollpunktide läbimisel!

Õnnetuste ja kokkupõrgete vältimiseks olge ka vastusõitudel - võistkondade möödumisel üksteise suhtes tähelepanelikud ja hoolivad!

Võistlejatel on keelatud siseneda kaardil oliivrohelisega märgitud õuealadele! Kui kaardil jookseb oliivrohelise õueala keskelt läbi tee, siis on lubatud seda kasutada. Lubatud õuealasid läbides tuleb arvestada kohalike elanike ja nende koduloomade ohutusega ning mitte kahjustada eraomandit.

Rajal on üks joogipunkt, kus saab täita ka oma joogipudeleid. See KP on ühtlasi ka med. abi punkt.

Kui võistkond soovib kaardi vaatamiseks peatuda, siis ei tohi seda teha täpselt kontrollpunktis. Soovituslik oleks selleks peatuda vähemalt 10 meetri kaugusel punktist, mis lubab teistel võistkondadel KP-d segamatult läbida. Puutevaba märkimissüsteem võimaldab kontrollpunkte läbida ka sõites.

Võistlejad peavad võistluse käigus tekkiva prügi (näiteks tühjad geelide ja batoonide pakendid) endaga finišisse kaasa tooma.

kaart

Kui oled esmakordselt Vaude Bike Xdreamil, siis loe pikemalt orienteerumisest siin. http://www.xdream.ee/files/bx_orienteerumine.pdf

Kaardi mõõtkava on 1:43 500 (ehk 1 cm kaardil = 435 m looduses) ja kõrgusjoonte vahe 2,5 m.

Kuna võistluseks kasutatav maa-ala on suur ja kaardi mõõtkava väike ning tegu seiklusspordiga, peab arvestama, et kaart on loetavuse huvides veidi üldistatud. See tähendab, et lagendike ja raielankide ülitäpseid piire ning pisiobjekte pole olnud võimalik ja mõistlik kaardile kanda.

Ka näiteks teede, radade ja sihtide läbitavus võib veidi varieeruda ühe ja sama objekti osas pikematel lõikudel. Siiski on püüdnud rajameister kaardistada maastikku piisavalt põhjalikult pakkumaks võistlejatele võimalikult täpset ja samas selgelt loetavat kaarti.

Kuna kõik kontrollpunktid asuvad teede ja radade ääres, on pea kogu rada rattaga sõidetav. Vaid mõned KP-d asuvad teedest – radadest mõned meetrid eemal. Kontrollpunktide täpne asukoht on kaardil märgitud KP-rõnga sees punase täpiga. Mõned sihid ja teed – rajad on siiski ka kehvema veerevuse ja läbitavusega, kus sõitmine nõuab veidi enam jõudu ja osavust, kuid suures osas on tegu kiirete hea veerevusega teede ja radadega.

Väljaspool teid ja radu on lubatud rattaga sõita ka piki sihte. Sihid, mis pole kajastatud sõidetava tee märgiga, võivad olla kehvasti läbitavad ja liikumine piki neid võib olla seikluslik. Selliseid sihte loogilistele liikumisteedele aga väga palju ei jää. Mujal maastiku osas läbi metsa või üle lagedate lõigates tuleb kõigil võistkonna liikmetel oma ratast kanda või lükata. Taimestiku kõrgus lagedatel aladel on erinev, kuid vajadus neid ületada pole suur.

Tühistamiste vältimiseks on võistlejatel keelatud keelu- ja ka õuealasid läbida! Kogemata keelualale sattumist annab heastada – kui oma eksimuse mõistmise järel täpselt tuldud teed pidi tagasi pöördud.

ajavõtt

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent Air (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab iseSIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge. Soovitav on SIAC-pulga käepael üle teipida, et kaitsta seda purunemise eest (purunenud käepael = miinus 1 punkt).

Stardiala väravas:
1. Võistleja nullib SIAC-pulga.
2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga.

Iga võistkonna liige sõidab igas läbitavas KPs punktile lähemalt kui 1m läbi. NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg, kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta.

Finiš

Kui viimane võistkonna liige sõidab läbi stardi-finišikaare alt, peatub võistkonna aeg. Finišijoonel peatuma või märget tegema ei pea.

Peale finišit peab salvestama SIAC-pulgal oleva info finišiarvutisse. Kui korraldaja on võistkonna kõikide liikmete käepaelad läbi lõiganud, siis viib üks võistkonna liige kõik kolm SIAC pulka mahalugemisele.

Kiireid jalgu ja teravat mõistust soovivad:

Rajameister Margus Hallik

Peakorraldaja Sten-Eric Uibo


Vaude Bike Xdream 2022

Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on läbida rattaga liikudes võimalikult palju kaardile kantud kontrollpunkte 4-tunnise kontrollaja jooksul. Sõidetava teekonna pikkus, läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav.

Kuupäev/date: 08. oktoober 2022
Kaartide võtmine/maps: 11:45
Start: 12:00
Kontrollaeg/cutoff time: 16:00
Registreerimine/registration: REGISTREERI VÕISTKOND
Juhend/instructions: EST ENG
Võistluskeskus/race centre: SAGADI
Auhinnafond/prizes: 2500 EUR
Info: Sten-Eric Uibo, +372 50 12 872, sten-eric@xdream.ee