rahvusvaheline rattaseiklus

Vaude Bike Xdream

Vaude Bike Xdream lisainfo

GPS JÄLGIMINE

Võistluskeskus

Võistluskeskus asub Kullo Karepa Noortelaagri territooriumil.

Parkimine on korraldatud võitluskeskuse vahetus läheduses, järgi parkimise korraldajate juhiseid. Palume parkida AINULT korraldaja poolt määratud parklasse ja mitte häirida mujale parkimisega kohalike elanike heaolu.

Stardimaterjalide jagamine toimub laagri territooriumil asuvas telgis.

Peale võistlust EI OLE seekord pesemisvõimalust ja rattapesu!

Covid-19

Korraldajatena oleme välistanud kõik osalejate kogunemised siseruumides. Osalema tule ainult juhul, kui sa oled täiesti terve ja ei ole kokku puutunud Covid-19 viirusekandjaga.

Ettevalmistus stardiks

Soovitame võistlemiseks valida ilmastikukindel riietus, pöörata tähelepanu jalgade kuivade ja soojana hoidmisele. Võistlejatel on oluline 4-tunnisele rajale võtta kaasa ka piisavalt süüa - juua organismi energia- ja vedeliku varude taastamiseks. Soovituslik on võtta rajale kaasa ka võistkonna peale varuks mõni õiges mõõdus siserehv, selle täitmisvahendid (pump või suruõhu balloonisüsteem) ning lihtsamad ja kergemad rattaparandusvahendid – näiteks multifunktsionaalne võti.

Igale osalejale jagatava võistluskaardi suurus on A3 ning see on veekindel. Raja planeerimiseks ja kontrollpunktide ühendamiseks kaardil on tugevalt soovituslik võtta stardialasse kaasa veekindel marker.

Rajal

Stardialast peab väljuma stardikaare alt! Peale seda võib liikuda vabalt valitud suunas. Stardist väljudes ja võistluskeskusele lähimates kontrollpunktides võivad tekkida väikesed järjekorrad - ohutuse tagamiseks ja kaasvõistlejatega kokkupõrgete vältimiseks peab arvestama, et liiklumine maastikul on sarnaselt manatee liiklusele parempoolne. Arvestagem üksteisega!

Võistlejad on kohustatud täitma liikluseeskirju! Juhime tähelepanu, et tänavu toimub üsna palju liikumist mööda kõrvalmaanteid. Liiklus on neil küll hõre, kuid sellegipoolest tuleb avatud liiklusega teedel olla väga tähelepanelik – teed on kurvilised ning sõidukijuhid ei pruugi seetõttu võistlejaid kaugelt märgata. Maanteel sõites hoiduda tee paremasse serva ning sõita võimalusel üksteise taga.

Paar etappi rajal kulgevad ka linnatänavatel, kus nädalavahetusel liiklus pole küll tihe, kuid sellegipoolest tuleks olla tähelepanelik ning arvestada teiste liiklejatega – nii jalakäijate kui sõidukijuhtidega.

Õnnetuste ja kokkupõrgete vältimiseks olge ka vastusõitudel - võistkondade möödumisel üksteise suhtes tähelepanelikud ja hoolivad!

Võistlejatel on keelatud siseneda kaardil oliivrohelisega märgitud õuealadele! Kui kaardil jookseb oliivrohelise õueala keskelt läbi tee, siis on lubatud seda kasutada. Lubatud õuealasid läbides tuleb arvestada kohalike elanike ja nende koduloomade ohutusega ning mitte kahjustada eraomandit.

Rajal on üks joogipunkt, kus saab täita ka oma joogipudeleid.

Maastikku läbivad Selja ja Toolse jõed, mida ületatakse maantee-sildade kaudu. Ühes kohas maastikul on jõge võimalik ületada ka väiksema silla kaudu, mis on kaardile märgitud punase läbikäiku näitava leppemärgiga.

Kui võistkond soovib kaardi vaatamiseks peatuda, siis ei tohi seda teha täpselt kontrollpunktis. Soovituslik oleks selleks peatuda vähemalt 10m kaugusel punktist, mis lubab teistel võistkondadel KP-d segamatult läbida. Puutevaba märkimissüsteem võimaldab kontrollpunkte läbida ka sõites.

Võistlejad peavad võistluse käigus tekkiva prügi (näiteks tühjad geelide ja batoonide pakendid) endaga finišisse kaasa tooma.

Kaart

Kui oled esmakordselt Vaude Bike Xdreamil, siis loe pikemalt orienteerumisest siin. http://www.xdream.ee/files/bx_orienteerumine.pdf

Kaardi mõõtkava on 1:42 000 (ehk 1 cm kaardil = 420 m looduses) ja kõrgusjoonte vahe 2,5 m.

Kuna võistluseks kasutatav maa-ala on suur ja kaardi mõõtkava väike ning tegu seiklusspordiga, peab arvestama, et kaart on loetavuse huvides veidi üldistatud. See tähendab, et absoluutselt kõiki maastikul leiduvaid teeotsi (eriti õuealadesse minevaid) ja rajakesi, raielankide ülitäpseid piire ning pisiobjekte pole olnud võimalik ja mõistlik kaardile kanda. Siiski on rajameister kaardistanud maastikku piisavalt põhjalikult pakkumaks võistlejatele võimalikult täpset ja samas selgelt loetavat kaarti.

Kuna peaaegu kõik kontrollpunktid asuvad teede ja radade ääres, on pea kogu rada rattaga sõidetav. Vaid mõned KP-d asuvad teedest – radadest mõned meetrid eemal. Kontrollpunktide täpne asukoht on kaardil märgitud KP-rõnga sees punase täpiga. Mõned sihid ja teed – rajad on siiski kehvema veerevusega, kus sõitmine nõuab veidi enam jõudu ja osavust ning aeg ajalt võib olla vajadus ka oma ratast käekõrval lükata.

Maastikul on ka mõned keelualad (näiteks karjäärid ja hetkel militaarkasutuses olev vana Rutja sõjaväe lennuväli, kus võistluspäeval toimuvad laskeharjutused). Lisaks on keelatud ka paar (era)teed, mis küll ei jää olulistele teevalikutele. Kõik need alad on püütud kaardile kanda võimalikult selgelt ja üheselt mõistetavalt. Tühistamiste vältimiseks on võistlejatel keelatud antud piirkondi ja ka õuealasid mitte läbida! Kogemata keelualale sattumist annab heastada – kui oma eksimuse mõistmise järel täpselt tuldud teed pidi tagasi pöördud.

Ajavõtt

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent Air (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab iseSIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge. Soovitav on SIAC-pulga käepael üle teipida, et kaitsta seda purunemise eest (purunenud käepael = miinus 1 punkt).

Stardiala väravas:
1. Võistleja nullib SIAC-pulga.
2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga. 

Iga võistkonna liige sõidab igas läbitavas KPs punktile lähemalt kui 1m läbi. NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta. 

Ohukohad:

  • Maanteed ja linnatänavad! Liiklus on avatud, arvestage kohalike elanike ja teiste maastikul liikujatega!
  • Teineteisele vastuliikuvad ratturid. Hoia tee või raja paremasse serva!

Finiš

Kui viimane võistkonna liige sõidab läbi stardi-finišikaare alt peatub võistkonna aeg. Finišijoonel peatuma või märget tegema ei pea.

Peale finišit peab salvestama SIAC-pulgal oleva info finišiarvutisse. Kui korraldaja on võistkonna kõikide liikmete käepaelad läbi lõiganud, siis viib üks võistkonna liige kõik kolm SIAC pulka mahalugemisele.

Kiireid jalgu ja teravat mõistust soovivad:
Rajameister Margus Hallik
Peakorraldaja Sten-Eric Uibo


Rajameistri mõtted

Vaude Bike Xdreami rajameister Margus Hallik jagab oma mõtteid selleaastase rattaseikluse raja teemal:

„Tänavune Bike Xdream leiab aset Lääne-Virumaal, keskusega Karepal. Tingituna maastiku suurest ulatusest leidub ka väga erineva sõidetavusega teid ja radu – sõita saab nii mereäärsetel teerajakestel kui ka kiiretel, ent hõreda liiklusega ilusatel looklevatel maanteedel. Kindlasti tuleb ette liikumist nii kraaviäärsetel rohtu kasvanud sihtidel kui ka maaparandustöödeks rajatud kruusateedel. Sõltuvalt rajavalikust võivad võistlejad leida end sõitmast tihke liivaga mererannal, aga ka kiirel asfaldil.

Ehkki suures osas on tegu tasase maaga, läbib maastikku merest umbes kilomeetri kaugusel asetsev ca 20-meetrine laugelt tõusev rannikunõlv ja kaugemal sisemaal mattunud Põhja-Eesti klindi nõlv, mis kohati tõuseb lainjalt ka pea 70 meetrini merepinnast. Sõltuvalt kõrguste vahest avanevad mitmel pool avarad ja kenad vaated.

Maastikku läbivad ka Selja ja Toolse jõed ning neid ümbritsevad orud, mis esitavad võistlejate rajaplaneeringule omakordsed väljakutsed. Tipptiimidel on ehk võimalus Bike Xdreamil esmakordselt ka 100 km 4 tunniga maha sõita.

Võistluskeskus asub Karepal Kullo noortelaagris arhitektuurilise Villa Taormina kõrval. Seikluslikkuse poolet võib mainida, et 1984. aasta maikuus põgenesid vahetult võistluskeskuse kõrvalt Karepa rannast kummipaadiga Nõukogude Liidust läände kurikuulsaks saanud nelik (eesotsas Alex Lepajõega), kelle seiklustest vändati ka mängufilm „Sangarid“.

Rajameister soovib kõigile võistlejatele põnevat seikluslikku päeva sügiseses looduses!“


Vaude Bike Xdream 2020

Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on läbida rattaga liikudes võimalikult palju kaardile kantud kontrollpunkte 4-tunnise kontrollaja jooksul. Sõidetava teekonna pikkus, läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav.

Kuupäev/date: 10. oktoober 2020
Kaartide võtmine/maps: 11:45
Start: 12:00
Kontrollaeg/cutoff time: 16:00
Registreerimine/registration: REGISTREERI VÕISTKOND
Juhend/instructions:  EST ENG
Võistluskeskus/race centre:  KAREPA
Auhinnafond/prizes: 2500 EUR
Info: Sten-Eric Uibo, +372 50 12 872, sten-eric@xdream.ee