VAUDE BIKE XDREAM 2023 JUHEND

ÜLESANNE

Kolmeliikmeliste võistkondade eesmärk on läbida rattaga liikudes võimalikult palju kaardile kantud kontrollpunkte 4-tunnise kontrollaja jooksul. Sõidetava teekonna pikkus, läbitavate punktide arv ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav. Võrdse punktide arvu korral otsustab paremusjärjestuse raja läbimise kiirus.

Osavõtjad

Võistlus toimub kolmeliikmeliste võistkondade vahel kolmes võistlusklassis:

 • Mehed
 • Sega
 • Naised

Igas klassis autasustatakse kolme parimat võistkonda.

Ajakava

Laupäev, 14. oktoober 2023

Avatakse infolaud (isiklike SIAC-pulkade kontroll) 10:00
Sisenemine stardialasse 11:35
Kaartide võtmine, raja planeerimine 11:45
Start 12:00
Toitlustamine ja rattapesu avatud 15:00
Kontrollaja lõpp 16:00
Finiš suletakse 16:30
Autasustamine 17:00

Võistluskeskus

Paunküla Heaolukeskus

Maastik ja rada

Maastiku teede, tänavate, radade ja sihtide äärde on paigutatud 30 kontrollpunkti (KP). Kõik võistkonna liikmed peavad oma puutevaba SIAC kaardiga sõitma punkti tähisest vähemalt 1m kauguselt ja kontrollima, et SIAC kaart piiksub ja selle ots vilgub punaselt.

Rajal asub üks joogipunkt, kus on saadaval spordijook ja vesi. Joogipudeleid võib joogipunktis täita.

Võistkondadel on raja läbimiseks aega 4 tundi (12:00.00-16:00.00). Hilinenud võistkondi trahvitakse KP-de tühistamisega vastavalt alljärgnevale loogikale:

 • 16:00:01-16:05:00 – miinus 1 KP
 • 16:05:01-16:10:00 – miinus 2 KPd
 • 16:10:01-16:15:00 – miinus 3 KPd
 • 16:15:01-16:20:00 – miinus 4 KPd
 • 16:20:01-16:25:00 – miinus 5 KPd
 • 16:25:01-16:30:00 – miinus 6 KPd
 • Alates 16:30:01 – tulemus tühistatakse

Võistluse katkestanud võistkonnad peavad läbima finiši.

Varustus

Kohustuslik varustus:

 • Jalgratas kõigil võistkonna liikmetel
 • Kiiver kõigil võistkonna liikmetel

Soovitatav varustus:

 • Kompass
 • Tagavarakumm ja ratta parandamise komplekt
 • Ilmastikukindel võistlusriietus, mis on võistkonnal sarnane
 • Spordijook ja energiarikas toit (geelid, müslibatoonid jms)
 • Veekindlalt pakitud mobiiltelefon korraldaja numbriga
 • Veekindel marker raja planeerimiseks enne starti

Korraldajate poolt:

 • 3 käepaela SIAC-pulkade kinnitamiseks
 • 3 rattanumbrit
 • 3 kaarti

Korraldajate poolt laenuks:

 • SIAC-pulgad – võistlejatele, kellel ei ole isiklikku pulka

Kaotatud ja leitud asjad palume tuua infolauda. Leitud asjade kättesaamiseks palume pöörduda Urmo Liblik (5566 5394, urmo@xdream.ee) poole enne 1. novembrit.

Ajavõtt

Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab ise SIAC-pulga käepaelaga tihedalt randme külge.

Stardiala väravas:
1. Võistleja nullib SIAC-pulga.
2. Korraldaja kontrollib SIAC-pulga kinnitamist randme külge ja käivitab pulga. 

Iga võistkonna liige sõidab igas läbitavas KPs punktile lähemalt kui 1m läbi. NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC kaardi ots vilgub punaselt!. Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab - seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta. 

Kui viimane võistkonna liige sõidab läbi stardi-finišikaare alt peatub võistkonna aeg. Finišijoonel peatuma või märget tegema ei pea. Peale finišit peab iga võistleja salvestama SIAC-pulgal oleva info finišiarvutisse.

Reeglid

Kõik võistkonna liikmed peavad SIAC-pulgaga läbima kõik kontrollpunktid. Juhul kui kõik võistkonna liikmed ei saanud kontrollpunktist märget SIAC-pulgale kirja, siis KP arvesse ei lähe. 

Käepaela purunemisel lahutatakse võistkonna tulemusest 1 KP iga purunenud käepaela kohta. Soovitatav on käepael purunemise vältimiseks üle teipida.

Rattaga sõitmine väljaspool teid, radu ja sihte on keelatud!

Liikudes väljaspool teid ja radu (kaasa arvatud lagendikel) peab võistkond jalgrattaid kandma või lükkama. Võistkond peab startima ja finišeeruma ratastega, aga võib läbida KP-sid ka jalgsi liikudes.

Rattaga tuleb sõita teede parempoolses servas! Kuna võistkonnad liiguvad maastikul vabalt valitud suundades, siis on kokkupõrke oht suur. 

Keelatud on kasutada võistluse ajal kõrvalist abi! Kohtunikel on õigus abi kasutanud võistkond diskvalifitseerida.

Keelatud on maastikule maha jätta mistahes esemeid või prahti (joogipudelid, ümbrispaberid jms)! Prahti on lubatud jätta joogipunkti.

Sekretariaati saab esitada proteste kuni 16:55-ni.

Turvalisus

Võistlejad peavad arvestama, et Vaude Bike Xdreami puhul on tegemist kõrgendatud riski olukorraga. Võistleja on kohustatud tutvuma ohtudega siin ja allkirjastama selle kinnituse enne starti (kinnitus tuleb anda üks kord ja on tähtajatu). Korraldajad ei vastuta võistlejatele rajal tekkida võivate vigastuste, traumade, surma ega muu sarnase eest. Võistluskeskuses on esmaabi töötaja. Joogipunktis on kohtunikud, kes vajadusel abistavad kannatanut ja teatavad juhtunust võistluskeskusesse.

Registreerimine

Registreerimine toimub internetilehel www.xdream.ee. Registreerimisega koos palume tasuda osavõtumaksu Seiklusklubi Xdream arveldusarvele EE702200221026320226 (Swedbank). Osavõtumaks võistkonnaliikme kohta isikliku SIAC-pulga olemasolul (sulgudes osavõtumaks kehtib juhul kui võistleja ei kasuta isiklikku SIAC-pulka):

kuni 24.09.2023 30 eur (34 eur)
25.09. - 08.10.2023 40 eur (44 eur)
alates 09.10.2023 ainult kokkuleppel peakorraldajaga 50 eur (54 eur)

Võistkonna isiklike SIAC-pulkade arv tuleb teada anda eelregistreerimisel, võistluskeskuses soodustus enam ei rakendu. SIAC-pulga kaotuse korral kohtustub võistkond hüvitama 75 eur. 

Korraldaja

MTÜ Seiklusklubi Xdream
Peakorraldaja: Urmo Liblik, 55 66 53 94, urmo@xdream.ee
Rajameister: Urmo Liblik

Sponsor:

 

Hüppa koos sõpradega sadulasse!