seiklus joostes, ratastel ja kanuuga

Foorum

I OSAVÕISTLUSE JUHEND 21.04.2008 16:35
Osavõistluse juhendi ametlik valmimine viibib paar päeva, kuna ühe lisaülesandega seoses on veel lahtiseid otsi. Alljärgnevalt aga osavõistluse juhendi põhiinfo:

I OSAVÕISTLUSE JUHEND

Kohalesõidu tähistus: Keila-Paldiski maanteelt.
Võistluskeskus: Klooga kool kaart.otsing.delfi.ee
Parkla asub asula ääres; soovitame hoida autod lukus. Autovõtmeid ei soovita peita sõiduki lähedusse: parem võtta need rajale kaasa või anda korraldajate kätte infolauda.

Osalejad, kes ei ole veel allkirjastanud võistleja kinnitust www.xdream.ee saavad selle koos stardimaterjalidega. Allkirjastatud kinnitus tuleb tagastada infolauda või võtta kaasa stardiala väravasse.

AJAKAVA:
9.50 A-raja sisenemine stardialasse
10.00 A-raja start kanuuetapile
10.20 B-raja start jalgsietapile
10.25 Saab osta avatud raja kaarte
~13.20 B-raja võitja finišeerumine
~15.00 B-raja autasustamine
~15.30 A-raja võitja finišeerumine
~17.30 A-raja autasustamine
20.00 Finiš suletakse

RATTAETAPP:
· Mõlemad rajad paigutavad rattad enne starti võistluskeskuses asuvasse rattaalasse.
· Kollase kaare kõrval rattaala väravas asub punkt, mida tuleb võistluse ajal läbida (ei ole vaja võtta kollase kaare all asuvat finišipunkti).
· Maastikul on palju klaasikilde. Korraldajad soovitavad olla valmis rattakummi vahetama.

KANUUETAPP:
· Kanuuetapi punkte võib võtta ainult üks võistkonna liige. Üks ja sama võistkonna liige peab võtma kõik kanuuetapi punktid. A-rajal peab see konkreetne liige kandma suurt SI-pulka.

RULLUISUETAPP (ainult A-RAJAL):
· Rulluisuvarustus tuleb enne starti pakkida musta kotti ja paigutada võistluskeskuses asuvale järelkärule.
· Rulluisuetappi võib läbida rulluiskudel, jalgsi või rullsuuskadel ja kasutada abivahendina suusakeppe.
· Võistkond peab peale rulluisuetapi lõppu pakkima rulluisuvarustuse võistkonna numbriga musta kotti.

AJAVÕTT SI-süsteemiga:
· Võistkond kinnitab ühe SI-pulga käepaelaga tihedalt iga liikme palja randme külge.
· Kõik võistlejad nullivad SI-pulgad enne starti.
· Stardiala väravas kontrollivad kohtunikud SI-pulkade kinnitamist ja ei luba lõdvalt kinnitatud SI-pulgaga võistlejaid stardialasse.
· Peale finišit tuleb salvestada SI-pulgal sisalduv info finišiarvutisse.

OHUKOHAD:
I osavõistlusel on palju kõrgendatud ohuga kohti. Võistlejad peavad eriti ettevaatlikud olema järgmistes kohtades:
· Maantee ületuskohad.
· Raudtee ületuskohad.
· Kanuuetapil vältima ümberminekut, kuna vesi on väga külm.
· Okastraadi juures.
· Kohad, kus võib pihta saada langeva kiviga.
· Igasugustel ronimistel.
A-raja võistlejad võivad kaasa võtta õhukesed sõrmkindad käte naha kaitseks, kuna käte abil liikumist on palju.

VÕITJA AJAD:
Prognoositud võitja ajad on A-rajal 5h30min ja B-rajal 3h.

Tõnis Erm, 56 669 977, tonis@xdream.ee, SK Xdream

21.04.2008 16:35
"RATTAETAPP:
· Mõlemad rajad paigutavad rattad enne starti võistluskeskuses asuvasse rattaalasse."

Kas ratta vahetusalasse võib jätta ka muid asju - nt vahetusriided, söök vms. Ja juhul kui tohib, siis kas need peab vahetusalast kaasa võtma rattaetapile või võivad asjad jääda sinna?

Sama küsimus tegelikult uiskudekoti kohta ka - kas sinna võib nt joogipudeli sisse pista?

Ruta, FPT Hemohes

Korraldaja vastus:

1) Võistluskeskuses asuv vahetusala; vastavalt juhendile. Kui vahetusala asub võistluskeskuses, siis võib vahetusalas hoida igal ajal igasuguseid asju. Seega ei pea sealt rattaetapile suundudes kõiki asju kaasa võtma. Siiski soovitus mitte jätta vahetusalasse väärtuslikke asju ja pakkida asjad hoolikalt kokku, kuna võistluskeskus asub asula servas ja ilmselt käib ümber vahetusala igasuguseid kiibitsejaid.

2) Rulluisu sisse võib pista joogipudeli.

24.04.2008 11:53
Küsimus lisaülesande mittetäitmise ajatrahvi suuruse kohta, mida praegu kusagilt ei leidu. Juhendis on praegu selline viide:

"Reeglite mittetäitmise korral määrata võistkonnale karistus. Karistus võib olla ajatrahv. Näide:

Lisaülesande mittesooritamine - vastavalt lisaülesande juhendile "

Paluks täpsustada, kust leiab lisaülesande juhendi ja kui suur võiks olla trahv lisaülesande mittesooritamise eest.
Kuna A-rajal on vastavalt korraldaja eelinfole seekord ohtlikke lisaülesandeid, siis võib juhtuda, et midagi jääb tegemata, seega tahaks teada, kui suur karistus sel juhul on.

Viivi, ISC

Korraldaja vastus:

Lisaülesande juhendiks on instruktsiooni stend ülesande alguses. Kui on oht, et võistkonnad ei suuda ülesannet sooritada oleme üldjuhul instruktsioonis täpsustanud ka ajatravi mittesooritamise korral.

Kui stend ei ütle muud, siis võib arvestada, et lisaülesande sooritamata jätnud liige ei saa võtta ülesande lõpu punkti. Seega ajatrahv = 45 min / ülesannet sooritama pidanud liikmete arv.

25.04.2008 11:27
Küsimus kiivri kohta. A rajal on kohustuslik kiiver nii rulluisu kui ka rattaetapil. Kas jätta kiiver rataste juurde või pakkida rulluiskude kotti?

Triin

26.04.2008 22:46

« Tagasi

Xdreami foorumis kommenteerimise hea tava

Foorumi eesmärk on edastada operatiivset infot ning püstitada küsimusi, avada teemakohaseid arutelusid. Soovime, et arvamused oleksid konstruktiivsed ning kommenteerijad esineksid oma nime all. Säilitame viisaka tooni, väldime irooniat ja sarkasmi. SK Xdream jätab endale õiguse mitte vastata anonüümsetele kommentaaridele.