rahvusvaheline rattaseiklus

Foorum

Sport Kanuu 12-14-13 28.05.2022 18:04
Jägisin võistlust suure huviga. Jälgimise järgi oli väga põnev ja vahelduv rada, kus võistkonnad püsisid pikalt koos, seda hoolimata rajameistri poolt antud nutikatest valikutest, mis lubas punkte võtta erineva arvu liikmete poolt, pannes proovile võistkonna toimimise eraldatult.

Juhendis on kirjas, et kontrollpunktid tuleb läbida kaardil rajalegendis näidatud järjekorras.

Esialgsetes tulemustes tuleb üle vaadata Sport raja punktide 12-13-14 läbimise ajaline järjekord, et tulemused vastaksid juhendile.

Paistab, et mitu võistkonda on selle järjekorra sassi ajanud ja võtnud 14. punkti enne 13. punkti.

Kogenud vaatleja

28.05.2022 18:04
Väga asjakohane märkus. Meie leppisime tiimi siseselt kokku, et kaks liiget enne 14 punkti võtmist veenduks, et 12 ja 13 punkt oleks kolmanda liikme poolt enne võetud, sest tegemist oli suundorienteerumise etapiga, kus punkte tuleb võtta õiges järjekorras.

Jano, Aufort.Gold

28.05.2022 22:26
Meie jõudsime järelduseni et iga tiimi liige läbib oma raja õiges järjekorras, isegi kui 14 võetakse enne 13.
Ehk signaalraketti jätsime Rummu etapiks

Kogenud võistleja

28.05.2022 23:30
Tulemuste võistlusjärgsel ülevaatusel on selgunud, et süsteemivea tõttu pole programm arvestanud kanuuetapil suundorienteerumisejärjekorda KP'del, kus läbimine määratud vähem kui 3 liikmel. Vastavalt juhendile on võistkondade 1, 3, 4, 7, 8, 11 ja 12 tulemused nüüd korrigeeritud.

Alar Valdmann, SK Xdream

29.05.2022 00:05
Kuidagi mage lahendus korraldaja poolt tagantjärgi. Rajameister võiks anda oma kommentaari, kas tõesti oli visatud võistlejatele selline vimka, et hajutuses oli ka tegelikult mõeldud punktide läbimist järjekorras. Või oli hoopis eksimusega rajatähistuses, mis "parandati"programiveaga. Tähelepanelik võistleja märkas hoopis rajal, et Aufort.Gold tiim oli hädas punkti 14 leidmisega..... teinekord orienteerumisvead tulevad kasuks.

Marko, Datafox

29.05.2022 01:26
Kui vaadata legendi, siis on ju ilmselge, et punktid tuleb võtta järjest. Ma küll ei saa aru, kuidas on võimalik seda üldse teisiti tõlgendada?! Rajameister lahendas kanuuetapi (nagu Elo on alati teinud) tavapärasest huvitavamalt/tähelepanu nõudvamalt - pigem tuleks peeglisse vaadata, mitte korraldustiimi peale pahane olla..

Martin, NOBE

29.05.2022 08:32
Ajatrahv peaks olema sel juhul 15 min liikme kohta, kes KP läbimata jättis. Ehk kui võeti järjekorras 12-14 ja 13 jäeti lugemata, siis peaks trahv olema 15 min. Onju :)

Indrek, Enimal

29.05.2022 08:37
Tahes tahtmata jääb tunne, et kanuu punktide läbimise järjekorra vimka oli tööõnnetus. Ikka juhtub. Aga mõistlik on siis enda viga või tähelepanematust tunnistada ja tulemusi pärast medalite kaela riputamist mitte enam korrigeerida. Seda enam, et olulist võitu või kaotust antud olukorras ei tekkinud. Endiselt kiitus rajameistrile!

Indrek, Enimal

29.05.2022 08:47
Ootaksin ka rajameistri kommentari, et kuidas mõeldud oli. Sisuliselt ei erine praegune situatsioon võistkonnaliikmete erinevatesse 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C punktidesse saatmisest. Kui reeglid ka siis ei luba 2A enne võtta kui 1B võetud, on kõik selge.
Praegune lahendus on muidugi klassikaline Excel, kus pooled tiimid 45min ajalisa saavad tagant järgi tarkusest.

Timmo, La Sportiva

29.05.2022 08:52
P.S. Rajameistrile avaldan kiitus, üks põnevamaid ja mitmekesisemaid XDreami radu millel osalenud.

Timmo, La Sportiva

29.05.2022 09:13
Kaardil, legendis, reeglites kõik üheselt mõistetav.
Kahju, et süsteemile polnud õiget järjekorda tutvustatud ning paremusjärjestus selgus esialgse tulemuse ümberarvutamisena.

Neutraalne vaatleja.

29.05.2022 09:22
Praegune lahendus oleks nagu jokk, aga tundub jah asja mõttega vastuollu minevat. Liiga palju on sees ka õnne elementi, sest punktide võtmise järjekorda koordineerida ju ei olnud võimalik ning palju sõltus 14. jooksjate kiirusest. Ja kui juba ridahaaval piinlikult reegleid hakata lugema, siis SPORT rajal said KÕIK tiimid DQ 46-47 kohustusliku rajalõigu eiramise eest. Isegi püüd piinlikult RMK märgistust järgida viis seal joonest kõrvale.

Alan, Töllerdised

29.05.2022 09:28
Ei hakka pikemalt lahkama kas nimetatud trahvid õiglased olid, kuid trahvi suurused tekitavad küsimusi.
Vastavalt juhendile on KP võtmata jätmine 15min trahvi liikme kohta. S.t. 12-13-14 punktide järjekorras 12-14-13 võtmisel tuleks lähtuda võistlejale soodsamast vahelejäänud KPst - s.t. vahele on jäänud KP13, mida pidi läbima 1 liiga, mis tähendab, et trahv kanuu etapilt peaks olema 15min võistkonna kohta (mitte 45).
Sama teema ka vahelejäänud kirikutorni punkti osas võistkonnal nr20 - trahv peaks olema 15min.

Lauri, La Sportiva

29.05.2022 10:53
High emotion otsus.
Xdreamile pigem sobiv lahendus. Inimesed tulevad tagasi valust ja vihast, mitte rõõmust, et kui lahe rada oli.

Riivo, Excel : )

29.05.2022 11:07
Kõigepealt - kui rajal esineb hajutus, siis legendis on see toodud lõigu eel tekstis välja ja KP jrk nr-te järel on tähed A,B C vms. Suunarajal võib samuti esineda KPsid, mis tuleb märkida vähema kui 3 liikme poolt, kuid siis ka õiges järjekorras. Legendis on väga ühemõtteliselt arusaadav, kanuuetapp on suundorrienteerumine.

Trahv vale või puuduva KP eest on siiski kokku 45 minutit, mis 3 liikme korral jaotub 15 min/liige, 2 liikme korral jaguneb pooleks ja 1 liikme korral täisväärtuseks, kui seikluse juhend ei sätesta teisiti.
Palun mitte sassi ajada hajutusega, kus KP punktide trahvid on 15 min 1 hajutuspunkti kohta.

Alar Valdmann, SK Xdream

29.05.2022 11:09
Väljavõte juhendist:
Määrata võistkonnale karistus reeglite mittetäitmise korral. Näited:
Märkimata KP – 15 minutit liikme kohta
Märkimata vahetusala või lisaülesande alguse KP – 5 minutit liikme kohta
Märkimata lisaülesande lõpu KP, kui see KP ei fikseerinud ülesande sooritamist – 5 minutit liikme kohta
Lisaülesande mittesooritamine – vastavalt LÜ instruktsioonile, kui täpsustamata, siis 45 minutit võistkonna kohta
Käepaela purunemine – 30 minutit liikme kohta
“Võistleja on kohustatud” reegli eiramine – 30 minutit
“Võistlejal on keelatud” reegli eiramine – tühistamine
Kohtuniku korralduse eiramine- tühistamine
Korraldaja poolt jagatud GPS andmete põhjal keeluala tahtlik rikkumine - tühistamine
Kohtuniku või kaasvõistleja suhtes ebakorrektne käitumine- tühistamine

---
Ma ei loe juhendist kuidagi välja viimases kommentaaris viidatud kindlat 45min KP kohta, mis jaguneb vastavalt selle vahele jätnud võistlejate arvule.

Lauri, La Sportiva

29.05.2022 11:45
Lauril on õigus, ka varasemalt on hajutuspunktide puudumist 15 minutiga liikme kohta karistatud, seda siis peale juhendi uuendamist. "Kui rohi rohelisem ja taevas sinisem oli" ehk, et olid ajad kui kanuu punkti märkis üks konkreetne liige, siis sai trahvi 45 min., aga juhend oli sellel ajal teine.

Arno, Hiiumaal ei osalenud

29.05.2022 13:29
“Võistlejal on õigus esitada finišikohtunikule protest, mille lahendab žürii. Protest tuleb esitada kirjalikult finišisse hiljemalt 1 tunni jooksul pärast finišeerumist.”
Huvitav, kas mõni protest ka esitati?
Esimese kuu tiimi seas, kes kanuus 2min sees ühiselt liikusid, nende punktide võtmine ajalist võitu kellelegi ei pakkunud. Tore, kui mõned “triki” välja nuputasid, kahju, et see paljude sportliku emotsiooni nullis. Eks vaatame ja ootame, mida esmaspäeval kogunev žürii otsustab. Loodan, et tulevikus see uus sport/fun Xdreami uuenduskuur vanasse aega tagasi ei kuku, kus reegleid teavad vaid sportlased tooli taga.

Timmo, La Sportiva

29.05.2022 14:18
Lauri, see millele sa viitad on vaid üks näide karistusest reeglite mittetäitmisel. Alusdokumendis on selgelt kirjas kanuuetapi punkti märkimata jätmisel trahv 45 minutit.
Mis Xdreami etapile ja juhtumile Arno viitab?
Timmo, antud juhul ju reegleid järgiti (jälgiti üksteise punktivõtmist) ka rajal nii et on vale väita et reegleid teavad vaid tugitoolissportlased. Ja seda enam on nende osade suhtes aus reeglit rikkunuid karistada. Karistuse eesmärk on ju see, et järgmine kord sellises situatsioonis tuleb (ehk) meelde toimunu ja võetakse punktid õiges järjestuses.

Mariann, Nordwood

29.05.2022 14:38
Mariann, antud punktid alusdokumendis paistis olevat erandina välja toodud 45min trahv kanuuetapil vaid sellepärast, et antud dokumendi koostamise ajal pidi kanuuetapil punkti läbima vaid 1 liige (nagu kirjutas ka Arno). Punkt juhendist siin:
Kanuuetapil märgib kontrollpunktid ainult üks võistkonna liige ja see sama liige peab märkima kõik kanuuetapi KP-d.

S.t. antud dokument on vähemalt mingis ulatuses aegunud ning tänasel päeval ei näe ma põhjust kanuuetapile kõnealuse erireegli jõustamiseks. Seega eeldan, et trahvid määratakse siiski üldjuhendi järgi kõigil aladel samamoodi.

PS! Praegusel hetkel soovitakse anda tagantjärel 45min trahvi võistkondadele olukorras kus ajaline võit sisuliselt puudus või oli äärmisel juhul 1-2min - ei paista päris proportsionaalne reageering olukorrale, kus reeglid ei olnud võistlusolukorras üheselt mõistetavad (minu teada varasemas praktikas ei ole hargnemisi kunagi selliselt planeeritud) ning mõjutasid kokku kolmandiku SPORT raja osalejaist.

Lauri, La Sportiva

29.05.2022 15:18
Minu meelest Xdreami puhul on vale põhjendada oma käitumist sellega, et ajaline võit oli minimaalne. See pole ju mingi tavapärane võidusõit aja peale, vaid siin tulebki üritada rajameistri mõtteid ja plaani läbi hammustada, et rada saaks määruste- ja ootuspäraselt läbitud. Enamasti kolmest liikmest ühel ikka turgatab sellistes küsitavates kohtades õige lahendus aga mitte alati ja siis paraku tulebki karistus vastu võtta. Karistuse suuruse otsustab lõpuks korraldaja-zürii.
Minu teada ühe liikme reeglit kanuus pole ammu. Kas siis vahepealsetel Xdreamidel pole sarnast situatsiooni-küsimust tekkinud? Sellega olen nõus, et alusdokument tuleks siis üle vaadata (kui see pole vastavuses praeguste radade ülesehitusega vms).

Mariann, Nordwood

29.05.2022 15:36
Nõus, reeglite mittejärgimine ei olegi põhjendatud sellega, et oluliselt sellest ei võida. See lihtsalt ei peaks olema võistluse mõte - laotama laiali lõkse, millesse langedes kukub võistkond täielikult konkurentsist välja. Õnneks paistab hetkel kehtiv üldjuhend natuke leebem olevat kui esialgu määratud trahvid.

PS! Me jõudsime napilt stardiajaks joonele. Rajal kanuuetapil kuulsime teistelt võistkondadelt, et korraldajate poolt olevat stardis enne meie saabumist öeldud veel midagi täpsustavat kanuuetapi punktide läbimise osas, mistõttu esimesse punkti suundudes otsustasimegi, et riskide maandamiseks ei hakka midagi leiutama vaid teeme nagu teised võistkonnad - paistab, et ei toiminud.

Lauri, La Sportiva

29.05.2022 15:50
Tulenevalt eeltoodust, juhendi analüüsist ja konsultatsioonidest omavahel, otsustasime vastavalt juhendile võistkondade 1, 3, 4, 7, 8, 11 ja 12 trahve veelkord korrigeerida e. kuna vale järjekord on 12-14-13, siis trahvime punkti 14 eest, mis võeti enne järgmist punkti (1 liige) 15 minutit.

Vaatamata sellele kutsume võistlejaid ka edaspidi tähelepanelikkusele raja läbimise legendi osas.

Žürii alusdokumendi osas võtame teadmiseks, et seal on aegunud infot ning parandame/täiendame järgmiseks korraks.

Alar Valdmann, SK Xdream

29.05.2022 15:55
Kui 14 eest siis ju 2x 15 min, kuna seda pidi 2 liiget võtma..

Mati

29.05.2022 16:30
Seda et, reeglid on üldistus mingist hulgast võimalikest situatsioonidest. Situatsioone endid on palju rohkem (lõputult). Kui reegel pole mõttetult ühene (kõik keelatud või kõik lubatud), siis on alati mõni situatsioon, mida saab tõlgendada nii või naa.

Minul on väga hea meel, et rajameister mõtles ja tegi midagi, mida pole varem tehtud - lõi uue situatsiooni, mida saigi nii ja naa tõlgendada. Väga hea, et tegi - sai midagi uut kogeda, arutada rajal mida teha. Sestap Xdreamile tasubki tulla, et alati pole nii nagu kogu aeg on olnud.

Meie magasime selle, et 12-13-14 peaks järjest olema täiesti maha. Koba peale läks pihta. Samamoodi magasime maha selle, et ainult kolmestes punktides peab kanuu 30m kaugusel punktist käima. Vaja juhendit põhjalikumalt lugeda.

Lahendasime selle olukorra, et võib hargneda, aga kanuu peab ikka punkti juurest läbi minema nii, et kõike raskem mees jooksis 12 ja 13, meie sõitsime kanuuga 12 ja 13 külje alt läbi, võtsime kanuuga 14 ja siis saime 15 juures kokku. Mõne minuti äkki säästis võrreldes kolmekesi kanuus olemisega.

Arne, Cybernetica

29.05.2022 16:47
Lauri - ma soovitan enne igat starti tutvuda konkreetse etapi juhendiga. Tegite nagu teised võistkonnad? Te olite ainus tiim, kes tahtis esimesse kanuupunkti jooksuga minna. Õnneks tuletasid abivalmid kaasvõistlejad Teile reegleid meelde.

Martin, NOBE

29.05.2022 17:46
Martin - probleem oligi selles, et vähemalt seekord tutvusin.
Infos oli kirjas "Kanuus tuleb kõigi kolme liikme märkega kanuupunktides käia nii, et kanuu on vähemalt 30 m kaugusel."
Vähemalt 30m = 30+ meetrit.

Pilk kaardile, ükski punkt pole vee ääres, kõik on sisemaal. S.t. veeäärde kanuu jätmisel tõenäoliselt oleks ca 30+m nõue täidetud ning jätab ka ülejäänud etapiks vabamad käed.

Lisaks - antud punkti kohta täpsustati ka foorumis:
Kas see tähendab ,et kanuu tuleb jätta 30m kaugusele punktist ja ujuda punktini, või on punktid maal kaldast kuni 30m kaugusel, või on mõeldud, et kanuu peab olema kuni 30m kauguses punktis selle võtmisel?

Sellele vastas rajameister mingil määral salapärase "Mina pole rajale ujumisetappi planeerinud.", millest mina järeldasingi, et siinkohal ei taha rajameister teadlikult kindlat vastust anda ning tegelikult antakse võimalus ikkagi võistlejatel punkte võtta ka jalgsi.

Lauri, La Sportiva

29.05.2022 18:41
Lugupeetavad, suundorienteerumises võetakse punktid ette antud järjekorras, mida siin vinguda on?
Nt, kui sa läbid punkti 50cm kauguselt jaamast <30 cm asemel siis sa ei "võida sellega oluliselt", aga trahv tuleb ikka. Isegi kui korraldaja jaamast möödumisest video üles laeb.

Risto

29.05.2022 23:23
Mõtlesin et lisan ka meie tiimi mõttekäiku siia. Lugesime etapi juhendi läbi. Tutvusime ka foorumiga enne starti. Arvasime et saime rajameistri plaanist aru: veepunktid tuleb võtta kanuuga KOOS, ja kui KP asub kaugemal sisemaal siis kanuu peab kaasas rändama. Noh Ok, oleme seda ka varem teinud - hakkasime KPd läbima, tassides kanuu kaasa. Täpselt 30m ei mõõtnud, nii, silma järgi. 13 ja 14 vahekorra, ütlen nii, jah, magasime võib olla maha - ei osanud selle peale (ka) tulla… meie “veaks” sai 37 sekundit - jooksja osutus aeglasemaks kui 2 kaaslast kes vett pidi KP 14 läksid võtma. Oleksin ma (jooksja) natuke väledam olnud mere ületamisel, ei olnuks üldse “trahvi” saanud… seega trahv las olla - aga siis tuleb ka juhendit täpselt järgida ja kõik tiimid kes kanuuga kaasa rändasid… kas DQ-da või kuidas? Sest “vähemalt 30 (või rohkem) meetrit kanuust” reeglit me ei järginud küll! Sona-sõnalt. Kurb lugu.

Aga Hiiumaa etapp ise oli SUPERLAHE, vaheldusrikas, õpetlik, hariduslik, ja Hiiumaad suurepäraselt tutvustav! Kiitus rajameistrile selle eest!

Leonid, CoxArt

29.05.2022 23:51
Minu meelest oli kanuu ülesanne väga hästi välja mõeldud ja ma loodan, et sarnaseid huvitavaid ülesandeid tuleb veel edaspidigi! Kaardi ja juhendi järgi on ju kõik selge (kui välja arvata sõna "vähemalt" kasutus vastupidiselt selle tegelikule tähendusele). Suunarada (st. punktid tuleb läbida järjekorras), aga kõik liikmed ja kanuu ei pea kõigis punktides kohal olema (kanuu 30 m teema puudutas ainult 3 liikme punkte). Seega oli võimalik saata erinevad tiimiliikmed erinevatesse punktidesse, aga arvestusega, et nad ei tohi järgmist punkti enne ära võtta kui eelmine võetud. Osadel tiimidel oli ilmselt sellest arusaamisega raskusi (ja üllataval kombel on siiamaani!) kuigi see tundub ju täiesti lihtne ja üheseltmõistetav. Aga noh, sportlased ju! :D

Korraldaja poolt valati muidugi pisut õli tulle nii selle "vähemalt" vale kasutuse kui ka esialgse tulemuste valesti arvutamisega, aga noh lõpp hea kõik hea, eks! Ja etapp ise oli ju suurepärane, mis on põhiline! Las excel teeb oma töö, nauding on ju ikkagi rajal!

Neeme, SASS

01.06.2022 09:37

« Tagasi

Xdreami foorumis kommenteerimise hea tava

Foorumi eesmärk on edastada operatiivset infot ning püstitada küsimusi, avada teemakohaseid arutelusid. Soovime, et arvamused oleksid konstruktiivsed ning kommenteerijad esineksid oma nime all. Säilitame viisaka tooni, väldime irooniat ja sarkasmi. SK Xdream jätab endale õiguse mitte vastata anonüümsetele kommentaaridele.